Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Október 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201931451_Z
Zrušená
159,00 € DMC, s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
9. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243306_Z
Zrušená
160,00 € ADIP, spol. s r. o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
8. Október 2020
Zmluva o nájme majetku štátu
CPTN_ZM_ON-2020/003865-009_2020
Zrušená
163,94 € Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia,
9. Október 2020
Zmluva o nájme majetku štátu
CPTN_ZM_ON-2020/003865-011_2020
Zrušená
163,94 € Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia,
18. Október 2018
Kúpna zmluva
Z201843988_Z
Zrušená
163,98 € Miroslav Šimko SIMEX Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
10. Jún 2021
Kúpna zmluva
Z202111879_Z
Zrušená
164,66 € Pixel Print s.r.o. Centrum sociálnych služieb - DEMY
30. November 2020
Kúpna zmluva
Z202030864_Z
Zrušená
165,00 € CLEAN TONERY, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
27. August 2015
Kúpna zmluva
Z201521651_Z
Zrušená
165,00 € KRAJSPOL SK, s.r.o. Spojená škola Poltár
17. Máj 2019
Kúpna zmluva
Z201915303_Z - stiahnutá
Zrušená
167,99 € WAY-COPY SK, s.r.o. Plemenárske služby SR, š.p.
18. Júl 2017
Kúpna zmluva
Z201733603_Z
Zrušená
168,00 € VILLA MARKET s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
18. November 2019
Kúpna zmluva
Z201934664_Z
Zrušená
168,00 € SKARAB, s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
28. Apríl 2016
Kúpna zmluva
Z20169748_Z
Zrušená
174,00 € OFFICE DEPOT s.r.o. Výskumný ústav vodného hospodárstva
18. August 2016
Kúpna zmluva
Z201621116_Z
Zrušená
174,97 € Tradestone Slovakia s.r.o. Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
8. September 2017
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201744370_Z
Zrušená
175,00 € PROMET Trans, spol. s r.o. Zemplínske osvetové stredisko
28. August 2017
Kúpna zmluva
Z201742004_Z
Zrušená
177,60 € LUX - KOŠICE, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
11. November 2022
Kúpna zmluva
Z202213463_Z
Zrušená
177,70 € EUROSPAN, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
6. November 2015
Kúpna zmluva
Z201533370_Z
Zrušená
179,00 € Silver Tech, s.r.o. Spojená škola Poltár
5. Október 2020
Kúpna zmluva
Z202023787_Z
Zrušená
180,00 € GIEGO s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
5. Jún 2017
Kúpna zmluva
Z201725796_Z
Zrušená
180,00 € Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
21. November 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
771/UNB/2023
Zrušená
180,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mária Kissová