Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2023
Kúpna zmluva
Z202311039_Z
Zrušená
118,80 € Tech Moto s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
14. November 2019
Kúpna zmluva
Z201934565_Z
Zrušená
118,80 € LASER servis, spol. s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
27. Október 2020
Kúpna zmluva
Z202026826_Z
Zrušená
119,00 € Vladimír Janičina ELKO Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
3. August 2022
Kúpna zmluva
Z20228150_Z
Zrušená
119,00 € Medsol Slovakia s.r.o. Záchranná služba Košice
8. Jún 2020
Kúpna zmluva
Z202011576_Z
Zrušená
119,90 € Želmíra Juhászová - SPEKTRUM BB Technická univerzita vo Zvolene
31. Október 2017
Kúpna zmluva
Z201755816_Z
Zrušená
120,00 € MIHI.sk, s.r.o. Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
2. Október 2015
Kúpna zmluva
Z201526346_Z
Zrušená
120,00 € JURIGA spol. s r. o. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
5. August 2016
Kúpna zmluva
Z201619404_Z
Zrušená
124,80 € ZENA-R Slovakia, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
29. November 2018
Kúpna zmluva
Z201851850_Z
Zrušená
125,90 € Miroslav Šimko SIMEX Ústav merania Slovenskej akadémie vied
9. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20231563_Z
Zrušená
125,99 € HS technology s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
22. September 2020
Kúpna zmluva
Z202022759_Z
Zrušená
127,80 € V.P.F. MEDIUM s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
21. Október 2016
Kúpna zmluva
Z201633149_Z
Zrušená
127,99 € Internet Mall Slovakia s.r.o. Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
19. Október 2017
Zmluva o dielo
Z201752891_Z
Zrušená
129,00 € Copytrend, s.r.o. Mesto Žilina
4. Jún 2020
Rámcová dohoda
Z202011249_Z
Zrušená
129,60 € DEXTRADE Žilina , s.r.o. Centrum účelových zariadení
11. September 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201523239_Z
Zrušená
129,60 € HÍLEK a spol., a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
11. September 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201523241_Z
Zrušená
129,60 € HÍLEK a spol., a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20. Február 2017
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20176079_Z
Zrušená
130,00 € KORUNA Finance s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
21. September 2021
Kúpna zmluva
Z202118424_Z
Zrušená
130,00 € Henrich Sonnenschein - ITSK Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
9. Apríl 2020
Kúpna zmluva
Z20207216_Z
Zrušená
130,00 € GASTROBAL s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
22. September 2015
Kúpna zmluva
Z201524542_Z
Zrušená
131,88 € Henrich Sonnenschein - ITSK Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave