Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. November 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202028306_Z
Zrušená
99,00 € DMC, s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
4. August 2017
Zmluva o dielo
Z201737024_Z
Zrušená
99,00 € Copytrend, s.r.o. Mesto Žilina
22. November 2023
Príkazná zmluva
601/2023
Zrušená
100,00 € Volodymyr SERHACHOV Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
27. Október 2016
Kúpna zmluva
Z201634573_Z
Zrušená
100,00 € Ing. Igor Liba - Bali Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied
31. Marec 2022
Nájomná zmluva
73/2022/LMU
Zrušená
100,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia
11. November 2016
Kúpna zmluva
Z201637659_Z
Zrušená
100,00 € Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
21. Január 2016
Kúpna zmluva
Z2016689_Z
Zrušená
101,00 € ANICO Slovakia s.r.o Technická univerzita v Košiciach
17. Október 2016
Kúpna zmluva
Z201631663_Z
Zrušená
101,99 € EXPRES Real, s.r.o. Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom
3. Jún 2021
Kúpna zmluva
Z202111252_Z
Zrušená
103,00 € NABIMEX, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
22. Október 2020
Kúpna zmluva
Z202026376_Z
Zrušená
104,00 € euroAT, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
18. Október 2022
Kúpna zmluva
Z202211530_Z
Zrušená
109,00 € INVY Trade, s.r.o. Centrum sociálnych služieb - DEMY
28. Január 2016
Kúpna zmluva
Z20161005_Z
Zrušená
109,31 € Ing. Jozef Baran, BARTRANS Ústav na výkon trestu odňatia slobody
11. August 2017
Kúpna zmluva
Z201739150_Z
Zrušená
110,00 € ITSK, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
16. Október 2015
Kúpna zmluva
Z201528348_Z
Zrušená
112,80 € Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
8. Október 2018
Kúpna zmluva
Z201841947_Z
Zrušená
113,50 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
30. Máj 2018
Kúpna zmluva
Z201823404_Z
Zrušená
113,52 € LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným Obec Rohožník
3. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201514539_Z
Zrušená
114,00 € Antares Eurotrade s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
14. Máj 2020
Kúpna zmluva
Z20209613_Z
Zrušená
114,00 € PYRA, spol. s r.o. Technická univerzita vo Zvolene
5. Február 2016
Kúpna zmluva
Z20161803_Z
Zrušená
117,60 € U N I M A T spol. s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
7. December 2016
Kúpna zmluva
Z201644719_Z
Zrušená
118,00 € ITSK, s.r.o. Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied