Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Jún 2021
Kúpna zmluva
Z202111253_Z
Zrušená
79,90 € ALEZA INTERIER, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
23. Október 2018
Kúpna zmluva
Z201844842_Z
Zrušená
79,99 € BEBA plus s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
28. August 2015
Kúpna zmluva
Z201521750_Z
Zrušená
80,00 € Henrich Sonnenschein - ITSK Spojená škola Poltár
8. Október 2018
Kúpna zmluva
Z201842048_Z
Zrušená
80,00 € Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. Technická univerzita vo Zvolene
9. November 2017
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201758894_Z
Zrušená
83,70 € PRE SENT s.r.o. Slovenské národné divadlo
29. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202310319_Z
Zrušená
84,00 € SELVIT, spol. s r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
2. Február 2016
Kúpna zmluva
Z20161405_Z
Zrušená
87,98 € Stavebné profily s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
3. November 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202027912_Z
Zrušená
88,00 € DMC, s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
17. Jún 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202012355_Z
Zrušená
88,99 € Ultra Print, s.r.o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
12. Marec 2021
Kúpna zmluva
Z20214361_Z
Zrušená
89,50 € Pixel Print s.r.o. Ústav merania Slovenskej akadémie vied
25. Marec 2021
Kúpna zmluva
Z20215497_Z
Zrušená
92,99 € Pixel Print s.r.o. Mesto Komárno
9. Október 2020
Zmluva o nájme majetku štátu
CPTN_ZM_ON-2020/003865-010_2020
Zrušená
93,68 € Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia,
2. Október 2019
Kúpna zmluva
Z201929479_Z
Zrušená
94,99 € Vladimír Janičina ELKO Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied
4. November 2015
Kúpna zmluva
Z201532882_Z
Zrušená
96,00 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. Spojená škola Poltár
19. September 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201625142_Z
Zrušená
96,00 € Božena Šarmirová Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16. Február 2023
Kúpna zmluva
Z2023977_Z
Zrušená
98,00 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
18. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201512123_Z
Zrušená
98,40 € Datacomp s.r.o. Mestská časť Košice-Nad Jazerom
5. November 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202028306_Z
Zrušená
99,00 € DMC, s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
4. August 2017
Zmluva o dielo
Z201737024_Z
Zrušená
99,00 € Copytrend, s.r.o. Mesto Žilina
22. November 2023
Príkazná zmluva
601/2023
Zrušená
100,00 € Volodymyr SERHACHOV Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave