Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. September 2015
Kúpna zmluva
Z201520852_Z
Zrušená
37,20 € ARNET, s.r.o. Národný onkologický ústav
2. Marec 2016
Kúpna zmluva
Z20163785_Z
Zrušená
39,99 € MIHI.sk, s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
2. September 2020
Poistná zmluva
2910123069
Zrušená
40,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Trnavská teplárenská, a.s.
7. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20225704_Z
Zrušená
40,00 € Pixel Print s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
27. Január 2017
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201646017_Z
Zrušená
43,47 € Star Design, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií
15. Máj 2015
Kúpna zmluva
Z20157347_Z
Zrušená
44,00 € LASER servis, spol. s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
20. Október 2020
Kúpna zmluva
Z202025853_Z
Zrušená
49,00 € Slavka Ivanová-Štýl Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
25. August 2021
Kúpna zmluva
Z202117232_Z
Zrušená
50,00 € AGROPOL Slovakia s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
23. September 2021
Zmluva o ubytovaní
ŠD 4/6/2021-066
Zrušená
50,00 € Študentský domov AU Oleksandr Lebovych
11. Február 2021
Rámcová dohoda
Z20212119_Z
Zrušená
50,00 € Medirex, a.s. Národná banka Slovenska
30. September 2020
Zmluva o ubytovaní
ŠD 5/7/2020-034
Zrušená
50,00 € Študentský domov AU Bogdan Kaptur
29. September 2020
Zmluva o ubytovaní
ŠD 5/7/2020-010
Zrušená
50,00 € Študentský domov AU Vinšek Daša
29. September 2020
Zmluva o ubytovaní
ŠD 5/7/2020-011
Zrušená
50,00 € Študentský domov AU Vrbek Karin
5. Október 2020
Zmluva o ubytovaní
ŠD 5/7/2020-098
Zrušená
50,00 € Študentský domov AU Veronika Slavkovská
5. Október 2020
Zmluva o ubytovaní
ŠD 5/7/2020-086
Zrušená
50,00 € Študentský domov AU Tatiana Korimová
30. September 2020
Zmluva o ubytovaní
ŠD 5/7/2020-049
Zrušená
50,00 € Študentský domov AU Šimon Tóth
29. September 2020
Zmluva o ubytovaní
ŠD 5/7/2020-004
Zrušená
50,00 € Študentský domov AU Juraj Súdi
11. Október 2016
Kúpna zmluva
Z201630587_Z
Zrušená
51,58 € DataStar s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
11. September 2017
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201744823_Z
Zrušená
51,99 € skRASTer s.r.o. Zemplínske osvetové stredisko
27. November 2015
Kúpna zmluva
Z201537687_Z
Zrušená
55,00 € MIHI.sk, s.r.o. Krajská prokuratúra Trenčín