Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Október 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202027152_Z
Zrušená
14,39 € PATROL SLOVAKIA, s. r. o. Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín
25. Január 2018
Kúpna zmluva
Z20182269_Z
Zrušená
14,40 € TREND SECURITY, s.r.o. Stredisko sociálnej starostlivosti
26. Október 2017
Kúpna zmluva
Z201754863_Z
Zrušená
14,99 € Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
24. Marec 2015
Kúpna zmluva
Z20152107_Z
Zrušená
16,50 € Henrich Sonnenschein - ITSK Sociálna poisťovňa
22. Apríl 2022
Kúpna zmluva
Z20223394_Z
Zrušená
18,02 € SINCLAIR Slovakia s.r.o. Mesto Nové Zámky
12. Máj 2015
Kúpna zmluva
Z20156039_Z
Zrušená
19,80 € ALEZA INTERIER, s.r.o. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
2. Jún 2020
Kúpna zmluva
Z202011165_Z
Zrušená
20,00 € LASER servis, spol. s.r.o. Ústav merania Slovenskej akadémie vied
7. Október 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201526435_Z
Zrušená
20,00 € SIDAS s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. August 2013
Zmluva o zriadení sídla a poskytovaní služieb podateľne uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
297/UNB/2013
Zrušená
22,22 € Nadácia pohybového ústrojenstva Univerzitná nemocnica Bratislava
19. November 2019
Kúpna zmluva
Z201934508_Z
Zrušená
22,68 € HS technology s.r.o. Ústav merania Slovenskej akadémie vied
22. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202210177_Z
Zrušená
24,00 € Vlastimil Šiška LESTECH Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
13. Jún 2019
Kúpna zmluva
Z201918502_Z
Zrušená
25,00 € GARBIAR Stavebniny s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
13. Apríl 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20168083_Z
Zrušená
25,98 € ALVEX, spol. sr.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
28. September 2016
Zmluva o dielo
Z201627859_Z
Zrušená
26,00 € JUNO DS, s.r.o. Mesto Martin
19. Máj 2017
Rámcová dohoda
Z201722637_Z
Zrušená
26,40 € SimKor s.r.o. TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20232266_Z
Zrušená
27,00 € Autoservis AES, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
24. Jún 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201615862_Z
Zrušená
27,60 € T+T, a.s. Mesto Žilina
27. Máj 2020
Kúpna zmluva
Z202010671_Z
Zrušená
29,04 € MIHI.sk, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
22. Júl 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202016369_Z
Zrušená
30,00 € GASTRO-HAAL, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
29. Január 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20182368_Z
Zrušená
31,00 € CARS SERVICE s.r.o. Prešovský samosprávny kraj