Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2016
Zmluva o dielo
Z201627859_Z
Zrušená
26,00 € JUNO DS, s.r.o. Mesto Martin
19. Máj 2017
Rámcová dohoda
Z201722637_Z
Zrušená
26,40 € SimKor s.r.o. TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20232266_Z
Zrušená
27,00 € Autoservis AES, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
24. Jún 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201615862_Z
Zrušená
27,60 € T+T, a.s. Mesto Žilina
27. Máj 2020
Kúpna zmluva
Z202010671_Z
Zrušená
29,04 € MIHI.sk, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
22. Júl 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202016369_Z
Zrušená
30,00 € GASTRO-HAAL, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
29. Január 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20182368_Z
Zrušená
31,00 € CARS SERVICE s.r.o. Prešovský samosprávny kraj
22. Marec 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201812475_Z
Zrušená
33,00 € RODEX CAR, s.r.o. Prešovský samosprávny kraj
2. September 2020
Poistná zmluva
2910123068
Zrušená
35,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Trnavská teplárenská, a.s.
3. September 2015
Kúpna zmluva
Z201520852_Z
Zrušená
37,20 € ARNET, s.r.o. Národný onkologický ústav
2. Marec 2016
Kúpna zmluva
Z20163785_Z
Zrušená
39,99 € MIHI.sk, s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
2. September 2020
Poistná zmluva
2910123069
Zrušená
40,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Trnavská teplárenská, a.s.
7. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20225704_Z
Zrušená
40,00 € Pixel Print s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
27. Január 2017
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201646017_Z
Zrušená
43,47 € Star Design, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií
15. Máj 2015
Kúpna zmluva
Z20157347_Z
Zrušená
44,00 € LASER servis, spol. s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
20. Október 2020
Kúpna zmluva
Z202025853_Z
Zrušená
49,00 € Slavka Ivanová-Štýl Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
25. August 2021
Kúpna zmluva
Z202117232_Z
Zrušená
50,00 € AGROPOL Slovakia s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
23. September 2021
Zmluva o ubytovaní
ŠD 4/6/2021-066
Zrušená
50,00 € Študentský domov AU Oleksandr Lebovych
11. Február 2021
Rámcová dohoda
Z20212119_Z
Zrušená
50,00 € Medirex, a.s. Národná banka Slovenska
30. September 2020
Zmluva o ubytovaní
ŠD 5/7/2020-034
Zrušená
50,00 € Študentský domov AU Bogdan Kaptur