Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Január 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20161310_Z
Zrušená
5,87 € LASER servis, spol. s.r.o. Akadémia Policajného zboru v Bratislave
16. Jún 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201511531_Z
Zrušená
5,88 € ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredisko sociálnej starostlivosti
17. September 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201523795_Z
Zrušená
6,12 € IBeA 3, a.s. Environmentálny fond
27. Apríl 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20208394_Z
Zrušená
7,20 € FERDUS s. r. o. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
30. November 2018
Rámcová dohoda
Z201851716_Z
Zrušená
7,50 € Ján Pribula FARMA Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
7. August 2015
Kúpna zmluva
Z201518877_Z
Zrušená
8,16 € ROPSPOL, a.s. Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom
9. Február 2017
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20174788_Z
Zrušená
8,16 € EuroPatrol, s. r. o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
28. September 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202118550_Z
Zrušená
8,70 € SBS KOBRA Martin s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
24. November 2015
Kúpna zmluva
Z201535665_Z
Zrušená
9,90 € Henrich Sonnenschein - ITSK Slovenská technická univerzita v Bratislave
11. Máj 2020
Kúpna zmluva
Z20209157_Z
Zrušená
11,04 € SVX s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
18. September 2020
Kúpna zmluva
Z202021688_Z
Zrušená
11,94 € Medplus, s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
11. Marec 2016
Kúpna zmluva
Z20165041_Z
Zrušená
12,00 € GGT a.s. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
9. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201815191_Z
Zrušená
12,00 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
9. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201815186_Z
Zrušená
12,00 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
19. August 2019
Rámcová dohoda
Z201925049_Z
Zrušená
12,10 € Pavlína Opletalová Ekonomická univerzita v Bratislave
1. Marec 2022
Kúpna zmluva
Z20221619_Z
Zrušená
12,24 € František Nemec STAVREM s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
25. Apríl 2018
Rámcová dohoda
Z201818009_Z
Zrušená
12,60 € RODEX CAR, s.r.o. Národný bezpečnostný úrad
11. Apríl 2022
Kúpna zmluva
Z20223073_Z
Zrušená
13,08 € PROHELM, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
9. Máj 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201610825_Z
Zrušená
14,00 € SATUR TRAVEL a.s. Štátny ústav pre kontrolu liečiv
23. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201516922_Z
Zrušená
14,39 € Ján Kubík KUBIK INTERIÉR Základná škola s materskou školou Rabčická 410 Rabča