Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201815191_Z
Zrušená
12,00 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
9. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201815186_Z
Zrušená
12,00 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
19. August 2019
Rámcová dohoda
Z201925049_Z
Zrušená
12,10 € Pavlína Opletalová Ekonomická univerzita v Bratislave
1. Marec 2022
Kúpna zmluva
Z20221619_Z
Zrušená
12,24 € František Nemec STAVREM s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
25. Apríl 2018
Rámcová dohoda
Z201818009_Z
Zrušená
12,60 € RODEX CAR, s.r.o. Národný bezpečnostný úrad
11. Apríl 2022
Kúpna zmluva
Z20223073_Z
Zrušená
13,08 € PROHELM, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
9. Máj 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201610825_Z
Zrušená
14,00 € SATUR TRAVEL a.s. Štátny ústav pre kontrolu liečiv
23. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201516922_Z
Zrušená
14,39 € Ján Kubík KUBIK INTERIÉR Základná škola s materskou školou Rabčická 410 Rabča
28. Október 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202027152_Z
Zrušená
14,39 € PATROL SLOVAKIA, s. r. o. Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín
25. Január 2018
Kúpna zmluva
Z20182269_Z
Zrušená
14,40 € TREND SECURITY, s.r.o. Stredisko sociálnej starostlivosti
26. Október 2017
Kúpna zmluva
Z201754863_Z
Zrušená
14,99 € Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
24. Marec 2015
Kúpna zmluva
Z20152107_Z
Zrušená
16,50 € Henrich Sonnenschein - ITSK Sociálna poisťovňa
22. Apríl 2022
Kúpna zmluva
Z20223394_Z
Zrušená
18,02 € SINCLAIR Slovakia s.r.o. Mesto Nové Zámky
12. Máj 2015
Kúpna zmluva
Z20156039_Z
Zrušená
19,80 € ALEZA INTERIER, s.r.o. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
2. Jún 2020
Kúpna zmluva
Z202011165_Z
Zrušená
20,00 € LASER servis, spol. s.r.o. Ústav merania Slovenskej akadémie vied
7. Október 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201526435_Z
Zrušená
20,00 € SIDAS s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
19. November 2019
Kúpna zmluva
Z201934508_Z
Zrušená
22,68 € HS technology s.r.o. Ústav merania Slovenskej akadémie vied
22. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202210177_Z
Zrušená
24,00 € Vlastimil Šiška LESTECH Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
13. Jún 2019
Kúpna zmluva
Z201918502_Z
Zrušená
25,00 € GARBIAR Stavebniny s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
13. Apríl 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20168083_Z
Zrušená
25,98 € ALVEX, spol. sr.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce