Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. August 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201620490_Z
Zrušená
4,06 € JMK TREND s.r.o. Mesto Trebišov
3. August 2016
Zmluva o dielo
Z201619009_Z
Zrušená
4,20 € ZNAČKY, s.r.o. Mesto Dolný Kubín
17. Jún 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201614304_Z
Zrušená
4,38 € Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
27. Júl 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201517028_Z
Zrušená
4,50 € Strážna služba SOS spol. s r.o. Slovenský pozemkový fond
27. November 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201538180_Z
Zrušená
4,68 € SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
5. Február 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20161950_Z
Zrušená
4,80 € JKL, s. r. o. Akadémia Policajného zboru v Bratislave
13. September 2016
Kúpna zmluva
Z201625099_Z
Zrušená
4,80 € BELT SLOVAKIA s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
21. Júl 2016
Rámcová dohoda
Z201617808_Z
Zrušená
4,92 € Product feed a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
29. Január 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20161310_Z
Zrušená
5,87 € LASER servis, spol. s.r.o. Akadémia Policajného zboru v Bratislave
16. Jún 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201511531_Z
Zrušená
5,88 € ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredisko sociálnej starostlivosti
17. September 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201523795_Z
Zrušená
6,12 € IBeA 3, a.s. Environmentálny fond
27. Apríl 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20208394_Z
Zrušená
7,20 € FERDUS s. r. o. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
30. November 2018
Rámcová dohoda
Z201851716_Z
Zrušená
7,50 € Ján Pribula FARMA Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
7. August 2015
Kúpna zmluva
Z201518877_Z
Zrušená
8,16 € ROPSPOL, a.s. Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom
9. Február 2017
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20174788_Z
Zrušená
8,16 € EuroPatrol, s. r. o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
28. September 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202118550_Z
Zrušená
8,70 € SBS KOBRA Martin s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
24. November 2015
Kúpna zmluva
Z201535665_Z
Zrušená
9,90 € Henrich Sonnenschein - ITSK Slovenská technická univerzita v Bratislave
11. Máj 2020
Kúpna zmluva
Z20209157_Z
Zrušená
11,04 € SVX s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
18. September 2020
Kúpna zmluva
Z202021688_Z
Zrušená
11,94 € Medplus, s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
11. Marec 2016
Kúpna zmluva
Z20165041_Z
Zrušená
12,00 € GGT a.s. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody