Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Júl 2016
Kúpna zmluva
Z201618368_Z
Zrušená
1,00 € GGT a.s. Slovenská správa ciest
13. September 2016
Kúpna zmluva
Z201625096_Z
Zrušená
1,02 € BELT SLOVAKIA s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
27. Október 2018
Rámcová dohoda
Z201844795_Z
Zrušená
1,10 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
27. Október 2018
Rámcová dohoda
Z201844798_Z
Zrušená
1,10 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
5. September 2022
Kúpna zmluva
Z20229065_Z
Zrušená
1,20 € Detes s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. Máj 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20159329_Z
Zrušená
1,20 € Regionálna Inovačná Agentúra z.p.o Mesto Liptovský Mikuláš
8. Október 2020
Kúpna zmluva
Z202023115_Z
Zrušená
1,20 € UNIKOV NITRA, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
16. August 2018
Kúpna zmluva
Z201834124_Z
Zrušená
1,20 € CENTEX RS, spol. s r.o. Obec Margecany
8. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20229333_Z
Zrušená
1,50 € MLAĎ - PLASTY, s.r.o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
9. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20231502_Z
Zrušená
1,60 € PAPIER LECHMAN s.r.o. Mesto Michalovce
11. Apríl 2019
Kúpna zmluva
Z201912106_Z
Zrušená
1,92 € ENVIROCHEM Slovakia, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
26. August 2020
Rámcová dohoda
Z202020075_Z
Zrušená
2,02 € ISPA Prešov, s.r.o. Národná transfúzna služba SR
13. August 2015
Kúpna zmluva
Z201519732_Z
Zrušená
2,35 € APL plus, s.r.o. Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied
30. September 2015
Kúpna zmluva
Z201525373_Z
Zrušená
2,51 € Europapier Slovensko, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
2. Jún 2017
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201725096_Z
Zrušená
3,12 € SPB Security s.r.o. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
9. September 2016
Dohoda o umiestnení dieťaťa do špeciálneho výchovného zariadenia
22/2016
Zrušená
3,51 € Reedukačné centrum Detský domov Lienka
21. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201516529_Z
Zrušená
3,60 € HESO-COM s.r.o. Krajská prokuratúra Trnava
20. Január 2020
Kúpna zmluva
Z2020854_Z
Zrušená
3,72 € GEPI s.r.o. Okresný súd Nitra
15. Apríl 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20168502_Z
Zrušená
3,72 € DKFB PLUS s. r. o. KSP, s.r.o.
13. Október 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201527579_Z
Zrušená
4,00 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Okresný súd Nové Mesto nad Váhom