Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Február 2015
Zmluva o poskytovaní prepravných služieb
Z - 4/2015
Zrušená
0,00 € Juraj Zubčák - FUN Štátny ústav pre kontrolu liečiv Bratislava - Ružinov
18. November 2015
Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000121-096
OVO1-2015/000121-096
Zrušená
0,00 € Deloitte Advisory, s.r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
17. Október 2017
Zmluva o dielo č. R_122/2017
IVES_ZM_R-122-2017_2017
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Cirkevná materská škola sv. Jána apoštola s VJM
17. Október 2018
Kúpna zmluva
Z201843192_Z
Zrušená
0,01 € Ticket Systems s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva
20. December 2016
Rámcová dohoda
Z201647420_Z
Zrušená
0,01 € Babičkin dvor, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
26. Október 2015
Kúpna zmluva
Z201530622_Z
Zrušená
0,17 € BUKÓ-firma, s.r.o. Obec Veľké Raškovce
12. September 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201837010_Z
Zrušená
0,50 € RODEX CAR, s.r.o. Mesto Žilina
24. Marec 2017
Rámcová dohoda
Z201712937_Z
Zrušená
1,00 € BUKÓZA INVEST spol. s r. o. Nemocnice s poliklinikami n.o.
22. August 2022
Kúpna zmluva
Z20228883_Z
Zrušená
1,00 € Pragostem s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. Júl 2016
Kúpna zmluva
Z201618368_Z
Zrušená
1,00 € GGT a.s. Slovenská správa ciest
12. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20241517_Z
Zrušená
1,00 € Redinex, spol. s r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
13. September 2016
Kúpna zmluva
Z201625096_Z
Zrušená
1,02 € BELT SLOVAKIA s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
27. Október 2018
Rámcová dohoda
Z201844795_Z
Zrušená
1,10 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
27. Október 2018
Rámcová dohoda
Z201844798_Z
Zrušená
1,10 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
5. September 2022
Kúpna zmluva
Z20229065_Z
Zrušená
1,20 € Detes s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. Máj 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20159329_Z
Zrušená
1,20 € Regionálna Inovačná Agentúra z.p.o Mesto Liptovský Mikuláš
8. Október 2020
Kúpna zmluva
Z202023115_Z
Zrušená
1,20 € UNIKOV NITRA, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
16. August 2018
Kúpna zmluva
Z201834124_Z
Zrušená
1,20 € CENTEX RS, spol. s r.o. Obec Margecany
8. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20229333_Z
Zrušená
1,50 € MLAĎ - PLASTY, s.r.o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
9. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20231502_Z
Zrušená
1,60 € PAPIER LECHMAN s.r.o. Mesto Michalovce