Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. September 2021
Rámcová dohoda
Z202117904_Z
Zrušená
34 272,00 € DOPRA - VIA, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
2. Máj 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201610095_Z
Zrušená
6 840,00 € BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. Slovenská konsolidačná, a.s.
26. Január 2017
Kúpna zmluva
Z20172351_Z
Zrušená
14 755,00 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o.
12. Júl 2018
Kúpna zmluva
Z201828923_Z
Zrušená
288,00 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201511980_Z
Zrušená
8 929,88 € I N T E R T E C , obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
4. Júl 2019
Kúpna zmluva
Z201921092_Z
Zrušená
23 096,40 € INTERTEC s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
14. Január 2016
Kúpna zmluva
Z2016119_Z
Zrušená
21 452,29 € INTERTEC s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
19. Október 2018
Kúpna zmluva
Z201844196_Z
Zrušená
498,00 € INTERTEC s.r.o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied
19. September 2018
Kúpna zmluva
Z201838709_Z
Zrušená
162 150,00 € INTERTEC s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
7. Jún 2016
Zmluva o dielo
Z201613818_Z
Zrušená
267 960,00 € Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
28. September 2016
Kúpna zmluva
Z201627484_Z
Zrušená
4 247,00 € SBL Europe, s.r.o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o.
27. Január 2017
Kúpna zmluva
Z20172775_Z
Zrušená
164 200,00 € SBL Europe, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
6. Jún 2019
Rámcová dohoda
Z201917190_Z
Zrušená
206 200,00 € SBL Europe, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany
1. Marec 2017
Kúpna zmluva
Z20177694_Z
Zrušená
3 400,00 € SBL Europe, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
28. Apríl 2017
Kúpna zmluva
Z201719220_Z
Zrušená
670,00 € SBL Europe, s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
24. November 2016
Kúpna zmluva
Z201640224_Z
Zrušená
32 400,00 € SBL Europe, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
29. Jún 2018
Zmluva o dielo
Z201826885_Z
Zrušená
98 760,00 € Lime Rock Investment s.r.o. 99 digital, s.r.o.
8. November 2018
Kúpna zmluva
Z201847181_Z
Zrušená
16 500,00 € Waldera s.r.o. Základná škola s materskou školou Lomnička 29
27. November 2020
Kúpna zmluva
Z202030467_Z
Zrušená
55 200,00 € Waldera s.r.o. Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
23. December 2021
Kúpna zmluva
Z202124806_Z
Zrušená
44 400,00 € Waldera s.r.o. Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ