Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. December 2019
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_181/2019
IVES_ZM_R-181-2019_2019
Zrušená
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Spojená škola
22. September 2020
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_88/2020
IVES_ZM_R-88-2020_2020
Zrušená
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola s materskou školou Budmerice
17. Február 2021
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_38/2020
IVES_ZM_R-38-2020_2021
Zrušená
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Dedačov
27. Február 2017
Zmluva o dielo č. R_11/2017
IVES_ZM_R-11-2017_2017
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Knižnica pre mládež mesta Košice
23. August 2018
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_151/2018
IVES_ZM_R-151-2018_2018
Zrušená
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Národný ústav celoživotného vzdelávania
7. Január 2020
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_175/2019
IVES_ZM_R-175-2019_2020
Zrušená
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
15. December 2017
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_159/2017
IVES_ZM_R-159-2017_2017
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici
9. Január 2017
Zmluva o dielo č. R_3/2017
IVES_ZM_R-3-2017_2017
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Základná umelecká škola
5. Máj 2016
Zmluva o dielo č. R_48/2016
IVES_ZM_R-48-2016_2016
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Senior dom Svida
14. Február 2019
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_28/2019
IVES_ZM_R-28-2019_2019
Zrušená
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Materská škola Košice
18. November 2013
Zmluva o dielo č. R_126/2013
IVES_ZM_R-126-2013_2013
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Základná škola s materskou školou Krásna Lúka
10. December 2015
Zmluva o dielo č. R_106/2015
IVES_ZM_R-106-2015_2015
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Obec Podkonice, Obecný úrad
10. Apríl 2017
Zmluva o dielo č. R_63/2017
IVES_ZM_R-63-2017_2017
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Zuzana Rapošová
8. September 2014
Zmluva o dielo č. R_71/2014
IVES_ZM_R-71-2014_2014
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Obec Farná, Obecný úrad
22. Júl 2020
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_85/2020
IVES_ZM_R-85-2020_2020
Zrušená
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Monika Sabačová
5. Máj 2017
Zmluva o dielo č. R_70/2017
IVES_ZM_R-70-2017_2017
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Reality Noemi, s.r.o.
15. December 2017
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_152/2017
IVES_ZM_R-152-2017_2017
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši
9. Júl 2014
Zmluva o dielo č. R_58/2014
IVES_ZM_R-58-2014_2014
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Obec Zohor, Obecný úrad
2. August 2012
Zmluva o dielo č. R_71/2012
IVES_ZM_R-71-2012_2012
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Obec Vyšný Žipov
30. Marec 2012
Zmluva o dielo
IVES_ZM_R-35-2012_2012
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky