Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2019
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_104/2019
IVES_ZM_R-104-2019_2019
Zrušená
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Jasenica
9. Júl 2014
Zmluva o dielo č. R_57/2014
IVES_ZM_R-57-2014_2014
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Obec Nesvady, Obecný úrad
7. December 2017
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_154/2017
IVES_ZM_R-154-2017_2017
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine
8. August 2018
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_136/2018
IVES_ZM_R-136-2018_2018
Zrušená
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Jazyková škola
7. December 2017
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_155/2017
IVES_ZM_R-155-2017_2017
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach
22. Apríl 2014
Zmluva o dielo č. R_29/2014
IVES_ZM_R-29-2014_2014
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského
20. Jún 2016
Zmluva o dielo č. R_63/2016
IVES_ZM_R-63-2016_2016
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Základná škola s MŠ Svätý Anton
28. Január 2014
Zmluva o dielo č. R_6/2014
IVES_ZM_R-6-2014_2014
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Materská škola
15. Apríl 2013
Zmluva o dielo č. R_63/2013
IVES_ZM_R-63-2013_2013
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Pozemkové spoločenstvo URBÁR
12. Február 2020
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_34/2020
IVES_ZM_R-34-2020_2020
Zrušená
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Gréckokatolícka cirkev, farnosť Pribeník
26. Apríl 2019
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_71/2019
IVES_ZM_R-71-2019_2019
Zrušená
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Turčianske Kľačany - Základná škola
11. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_75/2018
IVES_ZM_R-75-2018_2018
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Mad Factory s.r.o.
16. August 2016
Zmluva o dielo č. R_72/2016
IVES_ZM_R-72-2016_2016
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Obec Borčice
13. Január 2014
Zmluva o dielo č. R_125/2013
IVES_ZM_R-125-2013_2013
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Mesto Rimavská Sobota, Mestský úrad
22. Február 2019
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_15/2019
IVES_ZM_R-15-2019_2019
Zrušená
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Poproč
12. December 2019
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_181/2019
IVES_ZM_R-181-2019_2019
Zrušená
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Spojená škola
22. September 2020
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_88/2020
IVES_ZM_R-88-2020_2020
Zrušená
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola s materskou školou Budmerice
17. Február 2021
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_38/2020
IVES_ZM_R-38-2020_2021
Zrušená
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Dedačov
27. Február 2017
Zmluva o dielo č. R_11/2017
IVES_ZM_R-11-2017_2017
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Knižnica pre mládež mesta Košice
23. August 2018
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_151/2018
IVES_ZM_R-151-2018_2018
Zrušená
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Národný ústav celoživotného vzdelávania