Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. August 2016
Kúpna zmluva
Z201622184_Z
Zrušená
990,00 € Narimex, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
30. September 2016
Kúpna zmluva
Z201627497_Z
Zrušená
122 902,00 € Narimex, spol. s r.o. Mesto Nové Zámky
3. December 2020
Kúpna zmluva
Z202031581_Z
Zrušená
21 399,00 € MP spol. s r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
8. September 2015
Kúpna zmluva
Z201522771_Z
Zrušená
84 000,00 € MP spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
9. Jún 2016
Kúpna zmluva
Z201614148_Z
Zrušená
9 460,00 € INTEC PHARMA s.r.o. Detská fakultná nemocnica Košice
5. Apríl 2016
Kúpna zmluva
Z20167493_Z
Zrušená
14 140,36 € KON - RAD spol. s r.o. Stredisko sociálnej starostlivosti
29. Jún 2020
Rámcová dohoda
Z202012567_Z
Zrušená
8 000,00 € KON - RAD spol. s r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
4. Júl 2019
Rámcová dohoda
Z201921135_Z
Zrušená
7 143,00 € KON - RAD spol. s r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
23. Júl 2021
Kúpna zmluva
Z202115314_Z
Zrušená
89 841,60 € DOPRA - VIA, a.s. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
3. September 2021
Rámcová dohoda
Z202117902_Z
Zrušená
23 544,00 € DOPRA - VIA, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
3. September 2021
Rámcová dohoda
Z202117904_Z
Zrušená
34 272,00 € DOPRA - VIA, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
2. Máj 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201610095_Z
Zrušená
6 840,00 € BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. Slovenská konsolidačná, a.s.
26. Január 2017
Kúpna zmluva
Z20172351_Z
Zrušená
14 755,00 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o.
12. Júl 2018
Kúpna zmluva
Z201828923_Z
Zrušená
288,00 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201511980_Z
Zrušená
8 929,88 € I N T E R T E C , obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
4. Júl 2019
Kúpna zmluva
Z201921092_Z
Zrušená
23 096,40 € INTERTEC s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
14. Január 2016
Kúpna zmluva
Z2016119_Z
Zrušená
21 452,29 € INTERTEC s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
19. Október 2018
Kúpna zmluva
Z201844196_Z
Zrušená
498,00 € INTERTEC s.r.o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied
19. September 2018
Kúpna zmluva
Z201838709_Z
Zrušená
162 150,00 € INTERTEC s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
7. Jún 2016
Zmluva o dielo
Z201613818_Z
Zrušená
267 960,00 € Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Banskobystrický samosprávny kraj