Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2020
Kúpna zmluva
Z202027502_Z
Zrušená
23 000,00 € GastroMarket - Linorex s.r.o. Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
17. Február 2017
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20175677_Z
Zrušená
11 499,00 € INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť s r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
27. Apríl 2020
Kúpna zmluva
Z20208301_Z
Zrušená
1 093,60 € Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
1. Február 2021
Kúpna zmluva
Z20211178_Z
Zrušená
27 997,20 € UNOMED spol. s r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. Jún 2021
Rámcová dohoda
Z202113189_Z
Zrušená
9 021,60 € UNOMED spol. s r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
12. December 2016
Kúpna zmluva
Z201645626_Z
Zrušená
54 839,99 € UNOMED spol. s r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29. Október 2015
Kúpna zmluva
Z201531873_Z
Zrušená
27 541,44 € UNOMED spol. s r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201512673_Z
Zrušená
28 538,66 € UNOMED spol. s r. o. Fakultná nemocnica Trenčín
24. Máj 2021
Kúpna zmluva
Z202110097_Z
Zrušená
72 000,00 € EGAMED, spol. s r.o. Záchranná služba Košice
15. Február 2022
Kúpna zmluva
Z20221045_Z
Zrušená
25 200,00 € EGAMED, spol. s r.o. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
1. August 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201518113_Z
Zrušená
10 500,00 € GFCH spol. s r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany
27. Júl 2015
Zmluva o dielo
Z201517376_Z
Zrušená
66 000,00 € GFCH spol. s r.o. Mesto Stará Ľubovňa
8. Január 2016
Zmluva o dielo
Z201541998_Z
Zrušená
99 840,00 € GFCH spol. s r.o. Obec Santovka
30. Jún 2016
Zmluva o dielo
Z201616362_Z
Zrušená
13 920,00 € GFCH spol. s r.o. Obec Bolešov
10. August 2016
Zmluva o dielo
Z201619778_Z
Zrušená
105 780,00 € GFCH spol. s r.o. Technická univerzita v Košiciach
7. August 2015
Kúpna zmluva
Z201518955_Z
Zrušená
3 716,76 € R A D I X spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
14. December 2020
Kúpna zmluva
Z202032794_Z
Zrušená
145 812,00 € R A D I X spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
14. Jún 2018
Kúpna zmluva
Z201825185_Z
Zrušená
15 480,00 € R A D I X spol. s r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
20. Október 2017
Kúpna zmluva
Z201754124_Z
Zrušená
82 798,80 € R A D I X spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
25. Máj 2016
Kúpna zmluva
Z201612478_Z
Zrušená
67 200,00 € R A D I X spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica