Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Január 2015
Zmluva o dielo č. R_3/2015
IVES_ZM_R-3-2015_2015
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Obec Krokava, Obecný úrad
10. November 2017
Dohoda o reedukačnom pobyte
9/2017-P
Zrušená
133,38 € Reedukačné centrum Detský domov Lienka
18. Apríl 2017
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK078/2017ZO
Zrušená
255,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave DELTA ONLINE spol. s r.o.
8. Február 2017
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK023/2017ZO
Zrušená
8 604,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave NAFTA a.s.
6. Júl 2017
Rámcová dohoda
Z201731682_Z
Zrušená
28 800,00 € DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava Správa účelových zariadení
6. Február 2017
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20174230_Z
Zrušená
16 800,00 € DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
21. Marec 2017
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201711989_Z
Zrušená
9 500,00 € DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
17. Jún 2020
Rámcová dohoda
Z202011751_Z
Zrušená
16 800,00 € DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
16. Marec 2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-CLLD-Q391-512-003-002
Zrušená
10 707,49 € Mesto Stupava Občianske združenie Dolné Záhorie
12. August 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-T612-512-004-002
Zrušená
24 027,98 € Obec Rabča Miestna akčná skupina Biela Orava
28. September 2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-CLLD-P782-512-002-001
IROP-CLLD-P782-512-002-001
Zrušená
16 842,11 € Obec Tuchyňa Miestna akčná skupina Vršatec
13. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-002-002
IROP-CLLD-Q108-512-002-002
Zrušená
3 227,91 € Obec Želovce Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
21. Január 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-CLLD-P813-512-002-002
Zrušená
21 052,63 € Obec Prakovce Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.
31. Marec 2022
Nájomná zmluva
73/2022/LMU
Zrušená
100,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia
13. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201515514_Z
Zrušená
6 900,00 € AUDY s.r.o. Centrum sociálnych služieb Dúbrava
1. Apríl 2016
Kúpna zmluva
Z20166872_Z
Zrušená
7 050,00 € AUDY s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
3. September 2015
Kúpna zmluva
Z201522047_Z
Zrušená
1 704,00 € AUDY s.r.o. Senires n. o.
10. September 2015
Kúpna zmluva
Z201522965_Z
Zrušená
2 998,80 € AUDY s.r.o. Národné rehabilitačné centrum
3. November 2016
Kúpna zmluva
Z201635848_Z
Zrušená
3 280,00 € AUDY s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
2. September 2015
Kúpna zmluva
Z201521922_Z
Zrušená
2 688,00 € AUDY s.r.o. Zariadenie pre seniorov