Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Marec 2021
Kúpna zmluva
Z20213393_Z
Zrušená
20 000,00 € BYTOVÝ TEXTIL Škodák a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
18. Jún 2020
Kúpna zmluva
Z202012402_Z
Zrušená
11 500,00 € BYTOVÝ TEXTIL Škodák a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
26. Február 2021
Kúpna zmluva
Z20213178_Z
Zrušená
56 500,00 € BYTOVÝ TEXTIL Škodák a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
26. Február 2021
Kúpna zmluva
Z20213175_Z
Zrušená
40 500,00 € BYTOVÝ TEXTIL Škodák a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
19. August 2020
Rámcová dohoda
Z202017949_Z
Zrušená
2 820,00 € BYTOVÝ TEXTIL Škodák a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
16. Jún 2021
Kúpna zmluva
Z20215836_Z
Zrušená
116 000,00 € TT Ice-snow s.r.o. Mesto Dolný Kubín
12. December 2018
Kúpna zmluva
Z201850482_Z
Zrušená
132 000,00 € TT Ice-snow s.r.o. TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
6. Júl 2020
Kúpna zmluva
Z202014411_Z
Zrušená
5 350,00 € EU PasTels, s.r.o. Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica
24. Jún 2019
Kúpna zmluva
Z201919643_Z
Zrušená
89 419,00 € ALIEN technology s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
30. November 2018
Kúpna zmluva
Z201852653_Z
Zrušená
156 041,60 € ALIEN technology s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
13. Máj 2016
Kúpna zmluva
Z201610590_Z
Zrušená
147 900,00 € Marián Troliga - MT Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
29. December 2017
Kúpna zmluva
Z201770260_Z
Zrušená
79 300,00 € Marián Troliga - MT Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1. Jún 2023
Nákup osvetlenia expozícií hudobných nástrojov
Zmluva o dielo Movyrob
Zrušená
75 523,43 € Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
3. November 2023
Rámcová dohoda
Z202311773_Z
Zrušená
39 500,00 € Jozef Zavacký JES Základná škola Košice
21. Júl 2016
Zmluva o dielo
Z201617449_Z
Zrušená
33 600,00 € Štefan Fekete-METANA Mesto Trebišov
26. Apríl 2022
Rámcová dohoda
Z20223530_Z
Zrušená
49 960,00 € Andrej Timko Ing. TA-TRANS Ústav na výkon trestu odňatia slobody
7. Jún 2022
Rámcová dohoda
Z20225477_Z
Zrušená
17 690,00 € Andrej Timko Ing. TA-TRANS Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
22. September 2016
Rámcová dohoda
Z201626878_Z
Zrušená
17 197,00 € Andrej Timko Ing. TA-TRANS Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
25. November 2021
Rámcová dohoda
Z202123102_Z
Zrušená
16 150,00 € Andrej Timko Ing. TA-TRANS Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
25. November 2021
Rámcová dohoda
Z202123111_Z
Zrušená
14 050,00 € Andrej Timko Ing. TA-TRANS Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody