Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2016
Kúpna zmluva
Z20167493_Z
Zrušená
14 140,36 € KON - RAD spol. s r.o. Stredisko sociálnej starostlivosti
29. Jún 2020
Rámcová dohoda
Z202012567_Z
Zrušená
8 000,00 € KON - RAD spol. s r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
4. Júl 2019
Rámcová dohoda
Z201921135_Z
Zrušená
7 143,00 € KON - RAD spol. s r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
23. Júl 2021
Kúpna zmluva
Z202115314_Z
Zrušená
89 841,60 € DOPRA - VIA, a.s. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
3. September 2021
Rámcová dohoda
Z202117902_Z
Zrušená
23 544,00 € DOPRA - VIA, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
3. September 2021
Rámcová dohoda
Z202117904_Z
Zrušená
34 272,00 € DOPRA - VIA, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
2. Máj 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201610095_Z
Zrušená
6 840,00 € BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. Slovenská konsolidačná, a.s.
26. Január 2017
Kúpna zmluva
Z20172351_Z
Zrušená
14 755,00 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o.
12. Júl 2018
Kúpna zmluva
Z201828923_Z
Zrušená
288,00 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201511980_Z
Zrušená
8 929,88 € I N T E R T E C , obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
8. Január 2024
Kúpna zmluva
Z202314572_Z
Zrušená
1 799,85 € INTERTEC s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
4. Júl 2019
Kúpna zmluva
Z201921092_Z
Zrušená
23 096,40 € INTERTEC s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
14. Január 2016
Kúpna zmluva
Z2016119_Z
Zrušená
21 452,29 € INTERTEC s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
1. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20234859_Z
Zrušená
15 330,00 € INTERTEC s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
19. Október 2018
Kúpna zmluva
Z201844196_Z
Zrušená
498,00 € INTERTEC s.r.o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied
19. September 2018
Kúpna zmluva
Z201838709_Z
Zrušená
162 150,00 € INTERTEC s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
7. Jún 2016
Zmluva o dielo
Z201613818_Z
Zrušená
267 960,00 € Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
3. Október 2023
Kúpna zmluva
Z202310492_Z
Zrušená
93 274,00 € OptiXs, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave
28. September 2016
Kúpna zmluva
Z201627484_Z
Zrušená
4 247,00 € SBL Europe, s.r.o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o.
27. Január 2017
Kúpna zmluva
Z20172775_Z
Zrušená
164 200,00 € SBL Europe, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja