Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Apríl 2017
Kúpna zmluva
Z201719220_Z
Zrušená
670,00 € SBL Europe, s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
24. November 2016
Kúpna zmluva
Z201640224_Z
Zrušená
32 400,00 € SBL Europe, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
29. Jún 2018
Zmluva o dielo
Z201826885_Z
Zrušená
98 760,00 € Lime Rock Investment s.r.o. 99 digital, s.r.o.
8. November 2018
Kúpna zmluva
Z201847181_Z
Zrušená
16 500,00 € Waldera s.r.o. Základná škola s materskou školou Lomnička 29
27. November 2020
Kúpna zmluva
Z202030467_Z
Zrušená
55 200,00 € Waldera s.r.o. Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
23. December 2021
Kúpna zmluva
Z202124806_Z
Zrušená
44 400,00 € Waldera s.r.o. Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ
16. Január 2017
Kúpna zmluva
Z201648331_Z
Zrušená
139 145,00 € AIR TEAM defence, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
7. Júl 2017
Kúpna zmluva
Z201732019_Z
Zrušená
28 858,50 € EKONA COR s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
26. November 2020
Kúpna zmluva
Z202030653_Z
Zrušená
1 350,00 € EKONA COR s.r.o. Trenčianske múzeum v Trenčíne
23. August 2016
Kúpna zmluva
Z201621344_Z
Zrušená
10 600,00 € EKONA COR s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
8. Október 2018
Kúpna zmluva
Z201840743_Z
Zrušená
10 000,00 € EKONA COR s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
22. Máj 2017
Kúpna zmluva
Z201723094_Z
Zrušená
2 541,00 € EKONA COR s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
29. Jún 2016
Kúpna zmluva
Z201616105_Z
Zrušená
9 600,00 € EKONA COR s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
28. September 2020
Kúpna zmluva
Z202023357_Z
Zrušená
3 021,37 € EKONA COR s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
25. Január 2017
Kúpna zmluva
Z20172148_Z
Zrušená
70 000,00 € EKONA COR s.r.o. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
2. Marec 2017
Kúpna zmluva
Z20179048_Z
Zrušená
7 018,00 € EKONA COR s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
7. Marec 2016
Kúpna zmluva
Z20164605_Z
Zrušená
8 370,00 € EKONA COR s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
19. November 2020
Kúpna zmluva
Z202029775_Z
Zrušená
16 322,90 € EKONA COR s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
8. Máj 2020
Kúpna zmluva
Z20208940_Z
Zrušená
165 770,00 € EKONA COR s.r.o. Národný onkologický ústav
21. September 2017
Kúpna zmluva
Z201746000_Z
Zrušená
4 415,29 € EKONA COR s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina