Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Apríl 2019
Rámcová dohoda
Z201913016_Z
Zrušená
19 951,17 € Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
11. November 2015
Kúpna zmluva
Z201533977_Z
Zrušená
3 454,80 € Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB EKO - podnik VPS
16. Október 2015
Kúpna zmluva
Z201528348_Z
Zrušená
112,80 € Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
3. Júl 2020
Kúpna zmluva
Z202013959_Z
Zrušená
1 099,99 € Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB Ústav na výkon trestu odňatia slobody
11. Február 2021
Kúpna zmluva
Z20211958_Z
Zrušená
1 440,00 € Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
25. Január 2021
Rámcová dohoda
Z2021696_Z
Zrušená
15 999,00 € Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. September 2016
Zmluva o dielo na zhotovenie stavebnych prac c.20/2016
20/2016
Zrušená
3 908,89 € STAVMONT Detský domov Lienka
28. September 2018
Kúpna zmluva
Z201840321_Z
Zrušená
1 408,80 € Ing. Robert Lukoťka REL Žilinská univerzita v Žiline
2. Október 2015
Kúpna zmluva
Z201526301_Z
Zrušená
984,00 € Ing. Robert Lukoťka REL Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. September 2016
Kúpna zmluva
Z201624452_Z
Zrušená
900,00 € Ing. Robert Lukoťka REL Slovenská technická univerzita v Bratislave
28. November 2018
Zmluva o dielo
Z201851002_Z
Zrušená
17 800,00 € Ján Berky BERK - STAV Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
18. Júl 2015
Zmluva o dielo
Z201512662_Z
Zrušená
1 080,00 € Miroslav Včelka - TASTE Základná škola
19. September 2017
Kúpna zmluva
Z201746196_Z
Zrušená
417,60 € Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER Žilinská univerzita v Žiline
16. September 2020
Rámcová dohoda
Z202022080_Z
Zrušená
17 999,00 € Rudolf Čerňan Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
22. August 2017
Kúpna zmluva
Z201740925_Z
Zrušená
2 030,00 € Peter Skubák - AD REM Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
19. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201512268_Z
Zrušená
3 300,00 € Peter Skubák - AD REM Základná škola Zarevúca 18, Ružomberok
26. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201513477_Z
Zrušená
1 480,00 € Peter Skubák - AD REM Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským
31. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201518039_Z
Zrušená
997,00 € Ing. Peter Švec - ATIS Mesto Holíč
3. Február 2016
Kúpna zmluva
Z20161572_Z
Zrušená
9 500,23 € Ing. Peter Švec - ATIS Mesto Senica
6. November 2015
Kúpna zmluva
Z201533337_Z
Zrušená
1 548,00 € Ing. Peter Švec - ATIS INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky