Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. August 2016
Zmluva o dielo
Z201619778_Z
Zrušená
105 780,00 € GFCH spol. s r.o. Technická univerzita v Košiciach
7. August 2015
Kúpna zmluva
Z201518955_Z
Zrušená
3 716,76 € R A D I X spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
14. December 2020
Kúpna zmluva
Z202032794_Z
Zrušená
145 812,00 € R A D I X spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
14. Jún 2018
Kúpna zmluva
Z201825185_Z
Zrušená
15 480,00 € R A D I X spol. s r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
20. Október 2017
Kúpna zmluva
Z201754124_Z
Zrušená
82 798,80 € R A D I X spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
25. Máj 2016
Kúpna zmluva
Z201612478_Z
Zrušená
67 200,00 € R A D I X spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
31. Máj 2019
Kúpna zmluva
Z201916396_Z
Zrušená
80 280,00 € R A D I X spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
9. September 2016
Rámcová dohoda
Z201624560_Z
Zrušená
3 399,99 € SEZAM, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
20. Október 2015
Kúpna zmluva
Z201530078_Z
Zrušená
888,00 € SEZAM, s.r.o. Slovenská národná galéria
24. Február 2020
Rámcová dohoda
Z20203312_Z
Zrušená
210 000,00 € SEZAM, s.r.o. Centrum účelových zariadení
25. September 2018
Kúpna zmluva
Z201839615_Z
Zrušená
22 900,00 € SEZAM, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
6. Október 2015
Kúpna zmluva
Z201526676_Z
Zrušená
2 200,00 € COOPServis, spol.s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
5. Október 2015
Kúpna zmluva
Z201526602_Z
Zrušená
6 600,00 € COOPServis, spol.s r.o. Nitriansky samosprávny kraj
1. Marec 2016
Kúpna zmluva
Z20164130_Z
Zrušená
2 494,30 € A R A V E R a.s. Krajská prokuratúra Trenčín
5. September 2018
Kúpna zmluva
Z201836776_Z
Zrušená
29 990,00 € A R A V E R a.s. Mesto Brezno
8. August 2016
Kúpna zmluva
Z201619332_Z
Zrušená
12 226,00 € A R A V E R a.s. Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
25. August 2016
Kúpna zmluva
Z201622184_Z
Zrušená
990,00 € Narimex, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
30. September 2016
Kúpna zmluva
Z201627497_Z
Zrušená
122 902,00 € Narimex, spol. s r.o. Mesto Nové Zámky
3. December 2020
Kúpna zmluva
Z202031581_Z
Zrušená
21 399,00 € MP spol. s r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
8. September 2015
Kúpna zmluva
Z201522771_Z
Zrušená
84 000,00 € MP spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava