Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. September 2015
Kúpna zmluva
Z201521480_Z
Zrušená
1 279,00 € Benedikt Procházka - PROBE Domov sociálnych služieb v Giraltovciach
8. Júl 2016
Kúpna zmluva
Z201616928_Z
Zrušená
56 208,00 € Benedikt Procházka - PROBE Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
16. November 2020
Kúpna zmluva
Z202029429_Z
Zrušená
96 595,00 € Benedikt Procházka - PROBE Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
19. Jún 2017
Kúpna zmluva
Z201728633_Z
Zrušená
8 860,00 € Benedikt Procházka - PROBE Domov MÁRIE
11. November 2022
Kúpna zmluva
Z202213353_Z
Zrušená
3 700,00 € Benedikt Procházka - PROBE Centrum sociálnych služieb - LIPA
30. Marec 2016
Kúpna zmluva
Z20166948_Z
Zrušená
27 260,00 € Milan Delinčák-Bukov veľkoobchod ovocie zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti
5. November 2021
Rámcová dohoda
Z202121550_Z
Zrušená
46 200,00 € Štefan Mesároš - VEZOPAX Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
3. Máj 2022
Rámcová dohoda
Z20223763_Z
Zrušená
14 300,00 € Štefan Mesároš - VEZOPAX Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
29. Jún 2017
Kúpna zmluva
Z201730975_Z
Zrušená
25 000,00 € Štefan Mesároš - VEZOPAX Národný ústav reumatických chorôb
2. Január 2020
Rámcová dohoda
Z201938614_Z
Zrušená
17 500,00 € Štefan Mesároš - VEZOPAX Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
8. Január 2019
Rámcová dohoda
Z201857358_Z
Zrušená
25 500,00 € Štefan Mesároš - VEZOPAX Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
19. Máj 2016
Kúpna zmluva
Z201611876_Z
Zrušená
6 892,20 € Vladimír Reguly IBIS SERVICE Nitriansky samosprávny kraj
25. November 2015
Kúpna zmluva
Z201537445_Z
Zrušená
3 049,00 € Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
21. Júl 2020
Kúpna zmluva
Z202016060_Z
Zrušená
860,52 € Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
19. November 2015
Kúpna zmluva
Z201535273_Z
Zrušená
720,00 € Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
18. December 2019
Kúpna zmluva
Z201937774_Z
Zrušená
2 196,00 € Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB Centrum sociálnych služieb - LÚČ
19. November 2019
Kúpna zmluva
Z201935017_Z
Zrušená
1 019,97 € Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB Technická univerzita vo Zvolene
19. Január 2016
Kúpna zmluva
Z2016373_Z
Zrušená
600,00 € Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
5. August 2021
Kúpna zmluva
Z202116673_Z
Zrušená
2 343,57 € Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov
28. November 2016
Kúpna zmluva
Z201639867_Z
Zrušená
21 000,00 € Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky