Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2022
Nájomná zmluva
73/2022/LMU
Zrušená
100,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia
13. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201515514_Z
Zrušená
6 900,00 € AUDY s.r.o. Centrum sociálnych služieb Dúbrava
1. Apríl 2016
Kúpna zmluva
Z20166872_Z
Zrušená
7 050,00 € AUDY s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
3. September 2015
Kúpna zmluva
Z201522047_Z
Zrušená
1 704,00 € AUDY s.r.o. Senires n. o.
10. September 2015
Kúpna zmluva
Z201522965_Z
Zrušená
2 998,80 € AUDY s.r.o. Národné rehabilitačné centrum
3. November 2016
Kúpna zmluva
Z201635848_Z
Zrušená
3 280,00 € AUDY s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
2. September 2015
Kúpna zmluva
Z201521922_Z
Zrušená
2 688,00 € AUDY s.r.o. Zariadenie pre seniorov
4. November 2016
Kúpna zmluva
Z201636255_Z
Zrušená
7 690,00 € AUDY s.r.o. HARMONIA zariadenie sociálnych služieb
19. November 2015
Kúpna zmluva
Z201535026_Z
Zrušená
10 980,00 € AUDY s.r.o. ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov
18. November 2015
Kúpna zmluva
Z201534970_Z
Zrušená
13 999,00 € AUDY s.r.o. LIKAVA - centrum sociálnych služieb
2. September 2020
Poistná zmluva
2910123068
Zrušená
35,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Trnavská teplárenská, a.s.
2. September 2020
Poistná zmluva
2910123069
Zrušená
40,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Trnavská teplárenská, a.s.
20. November 2020
Kúpna zmluva
Z202030193_Z
Zrušená
6 198,00 € DOMINO, akciová spoločnosť, Spišská Nová Ves. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
18. Marec 2021
Kúpna zmluva
Z20214899_Z
Zrušená
16 834,84 € TIMED, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. November 2020
Kúpna zmluva
Z202031028_Z
Zrušená
11 499,00 € GastroMarket - Linorex s.r.o. Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
11. November 2020
Kúpna zmluva
Z202028942_Z
Zrušená
12 189,00 € GastroMarket - Linorex s.r.o. Stredná športová škola, Kožušnícka 2, Trenčín
5. Október 2020
Rámcová dohoda
Z202024114_Z
Zrušená
67 800,00 € GastroMarket - Linorex s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2. November 2020
Kúpna zmluva
Z202027502_Z
Zrušená
23 000,00 € GastroMarket - Linorex s.r.o. Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
17. Február 2017
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20175677_Z
Zrušená
11 499,00 € INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť s r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
27. Apríl 2020
Kúpna zmluva
Z20208301_Z
Zrušená
1 093,60 € Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť