Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Marec 2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-CLLD-Q391-512-003-002
Zrušená
10 707,49 € Mesto Stupava Občianske združenie Dolné Záhorie
12. August 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-T612-512-004-002
Zrušená
24 027,98 € Obec Rabča Miestna akčná skupina Biela Orava
10. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-AKT7-512-004-002
IROP-CLLD-AKT7-512-004-002
Zrušená
12 259,28 € Obec Vyšná Boca Miestna akčná skupina Horný Liptov
12. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-P792-512-006-015
Zrušená
34 390,00 € Mesto Poltár MAS Hornohrad
28. September 2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-CLLD-P782-512-002-001
IROP-CLLD-P782-512-002-001
Zrušená
16 842,11 € Obec Tuchyňa Miestna akčná skupina Vršatec
13. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-002-002
IROP-CLLD-Q108-512-002-002
Zrušená
3 227,91 € Obec Želovce Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
19. Október 2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-CLLD-Q091-512-003-004
Zrušená
34 095,60 € Obec Hrušov Občianske združenie KRAS
21. Január 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-CLLD-P813-512-002-002
Zrušená
21 052,63 € Obec Prakovce Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.
31. Marec 2022
Nájomná zmluva
73/2022/LMU
Zrušená
100,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia
13. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201515514_Z
Zrušená
6 900,00 € AUDY s.r.o. Centrum sociálnych služieb Dúbrava
1. Apríl 2016
Kúpna zmluva
Z20166872_Z
Zrušená
7 050,00 € AUDY s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
3. September 2015
Kúpna zmluva
Z201522047_Z
Zrušená
1 704,00 € AUDY s.r.o. Senires n. o.
10. September 2015
Kúpna zmluva
Z201522965_Z
Zrušená
2 998,80 € AUDY s.r.o. Národné rehabilitačné centrum
3. November 2016
Kúpna zmluva
Z201635848_Z
Zrušená
3 280,00 € AUDY s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
2. September 2015
Kúpna zmluva
Z201521922_Z
Zrušená
2 688,00 € AUDY s.r.o. Zariadenie pre seniorov
4. November 2016
Kúpna zmluva
Z201636255_Z
Zrušená
7 690,00 € AUDY s.r.o. HARMONIA zariadenie sociálnych služieb
19. November 2015
Kúpna zmluva
Z201535026_Z
Zrušená
10 980,00 € AUDY s.r.o. ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov
18. November 2015
Kúpna zmluva
Z201534970_Z
Zrušená
13 999,00 € AUDY s.r.o. LIKAVA - centrum sociálnych služieb
2. September 2020
Poistná zmluva
2910123068
Zrušená
35,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Trnavská teplárenská, a.s.
2. September 2020
Poistná zmluva
2910123069
Zrušená
40,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Trnavská teplárenská, a.s.