Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Jún 2021
Kúpna zmluva
Z20215836_Z
Zrušená
116 000,00 € TT Ice-snow s.r.o. Mesto Dolný Kubín
12. December 2018
Kúpna zmluva
Z201850482_Z
Zrušená
132 000,00 € TT Ice-snow s.r.o. TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
6. Júl 2020
Kúpna zmluva
Z202014411_Z
Zrušená
5 350,00 € EU PasTels, s.r.o. Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica
24. Jún 2019
Kúpna zmluva
Z201919643_Z
Zrušená
89 419,00 € ALIEN technology s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
30. November 2018
Kúpna zmluva
Z201852653_Z
Zrušená
156 041,60 € ALIEN technology s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
13. Máj 2016
Kúpna zmluva
Z201610590_Z
Zrušená
147 900,00 € Marián Troliga - MT Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
29. December 2017
Kúpna zmluva
Z201770260_Z
Zrušená
79 300,00 € Marián Troliga - MT Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21. Júl 2016
Zmluva o dielo
Z201617449_Z
Zrušená
33 600,00 € Štefan Fekete-METANA Mesto Trebišov
26. Apríl 2022
Rámcová dohoda
Z20223530_Z
Zrušená
49 960,00 € Andrej Timko Ing. TA-TRANS Ústav na výkon trestu odňatia slobody
7. Jún 2022
Rámcová dohoda
Z20225477_Z
Zrušená
17 690,00 € Andrej Timko Ing. TA-TRANS Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
22. September 2016
Rámcová dohoda
Z201626878_Z
Zrušená
17 197,00 € Andrej Timko Ing. TA-TRANS Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
25. November 2021
Rámcová dohoda
Z202123102_Z
Zrušená
16 150,00 € Andrej Timko Ing. TA-TRANS Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
25. November 2021
Rámcová dohoda
Z202123111_Z
Zrušená
14 050,00 € Andrej Timko Ing. TA-TRANS Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
4. Október 2016
Kúpna zmluva
Z201627807_Z
Zrušená
70 279,00 € Andrej Timko Ing. TA-TRANS Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
7. December 2016
Rámcová dohoda
Z201644680_Z
Zrušená
10 097,30 € Andrej Timko Ing. TA-TRANS Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
9. September 2016
Rámcová dohoda
Z201624724_Z
Zrušená
15 645,00 € Andrej Timko Ing. TA-TRANS Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
30. November 2017
Rámcová dohoda
Z201764112_Z
Zrušená
70 090,00 € Andrej Timko Ing. TA-TRANS Prešovská univerzita v Prešove
18. Október 2021
Rámcová dohoda
Z202120140_Z
Zrušená
17 900,00 € Andrej Timko Ing. TA-TRANS Ústav na výkon trestu odňatia slobody
16. Október 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201528806_Z
Zrušená
275,00 € Ing.Ján Čurný PENZIÓN ROZÁLIA Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied
3. Október 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201526612_Z
Zrušená
60,00 € Ing.Ján Čurný PENZIÓN ROZÁLIA Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied