Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Marec 2016
Kúpna zmluva
Z20164605_Z
Zrušená
8 370,00 € EKONA COR s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
19. November 2020
Kúpna zmluva
Z202029775_Z
Zrušená
16 322,90 € EKONA COR s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
8. Máj 2020
Kúpna zmluva
Z20208940_Z
Zrušená
165 770,00 € EKONA COR s.r.o. Národný onkologický ústav
21. September 2017
Kúpna zmluva
Z201746000_Z
Zrušená
4 415,29 € EKONA COR s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
24. Jún 2016
Kúpna zmluva
Z201615757_Z
Zrušená
5 929,00 € EKONA COR s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
6. Apríl 2022
Kúpna zmluva
Z20222476_Z
Zrušená
17 545,00 € EKONA COR s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
3. November 2020
Kúpna zmluva
Z202027907_Z
Zrušená
39 930,00 € EKONA COR s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. Júl 2016
Kúpna zmluva
Z201618057_Z
Zrušená
6 050,00 € EKONA COR s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
15. Júl 2016
Kúpna zmluva
Z201617292_Z
Zrušená
43 560,00 € EKONA COR s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6. Jún 2017
Kúpna zmluva
Z201723287_Z
Zrušená
6 773,58 € EKONA COR s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
6. Marec 2017
Kúpna zmluva
Z20179450_Z
Zrušená
727,00 € EKONA COR s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
23. August 2021
Kúpna zmluva
Z202117150_Z
Zrušená
158 268,00 € Ice Professional s.r.o. SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o.
27. Apríl 2022
Kúpna zmluva
Z20223636_Z
Zrušená
48 299,00 € BYTOVÝ TEXTIL Škodák a.s. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
26. November 2020
Rámcová dohoda
Z202030899_Z
Zrušená
2 734,80 € BYTOVÝ TEXTIL Škodák a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
5. Marec 2021
Kúpna zmluva
Z20213393_Z
Zrušená
20 000,00 € BYTOVÝ TEXTIL Škodák a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
18. Jún 2020
Kúpna zmluva
Z202012402_Z
Zrušená
11 500,00 € BYTOVÝ TEXTIL Škodák a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
26. Február 2021
Kúpna zmluva
Z20213178_Z
Zrušená
56 500,00 € BYTOVÝ TEXTIL Škodák a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
26. Február 2021
Kúpna zmluva
Z20213175_Z
Zrušená
40 500,00 € BYTOVÝ TEXTIL Škodák a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
19. August 2020
Rámcová dohoda
Z202017949_Z
Zrušená
2 820,00 € BYTOVÝ TEXTIL Škodák a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
16. Jún 2021
Kúpna zmluva
Z20215836_Z
Zrušená
116 000,00 € TT Ice-snow s.r.o. Mesto Dolný Kubín