Centrálny register zmlúv

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Október 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o dovoze a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
40/1/2022/zavodSK - dodatok 2 - INŠTAL-CENTRUM, s.r.o.
0,00 € INŠTAL-CENTRUM, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Október 2022
Dodatok č.1k Zmluve o dovoze a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
188/3/2022/zavodSK - dodatok 1 - VT-KANAL SK, s.r.o.
0,00 € VT-KANAL SK, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Október 2022
Dodatok č.7 k Zmluve o účelovom úvere č.0698/15/80175
1181/8/2015/UPFEPaC - dodatok 7 - ČSOB a.s.
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Október 2022
Zmluva o účelovom úvere č.0813/22/80175
660/2/2022/UPFEPaC - ČSOB, a.s.
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Október 2022
Zmluva o účelovom úvere č.0814/22/80175
661/3/2022/UPFEPaC - ČSOB a.s.
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Október 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o účelovom úvere č.0799/19/80175
1120/7/2019/UPFEPaC - dodatok 2 - ČSOB, a.s.
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Október 2022
Dodatok č.18 k Zmluve o kontokorentnom úvere č.0404/06/80175
1508/6/2006/UPFEPaC - dodatok 18 - ČSOB, a.s.
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Október 2022
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
773/166/2022/IU - Obec Petrovany
0,00 € Obec Petrovany Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Október 2022
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
788/167/2022/IU - Obec Baška
0,00 € Obec Baška Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Október 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
793/168/2022/IU - Mesto Lipany
0,00 € Mesto Lipany Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Október 2022
Dodatok č.4 k Zmluve o účelovom úvere č.0756/16/80175
1571/3/2016/UPFEPaC - dodatok 4 - ČSOB, a.s.
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Október 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o účelovom úvere č.0352/21/80175
445/3/2021/UPFEPaC - dodatok 1 - ČSOB, a.s.
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Október 2022
Dodatok č.5 k Zmluve o účelovom úvere č.0589/18/80175
934/3/2018/UPFEPaC - dodatok 5 - ČSOB, a.s.
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Október 2022
Dodatok č.5 k Zmluve o účelovom úvere č.0422/17/80175
425/5/2017/UPFEPaC - dodatok 5 - ČSOB, a.s.
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Október 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o kontokorentnom úvere č.0803/20/80175
910/8/2020/UPFEPaC - dodatok 1 - ČSOB, a.s.
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Október 2022
Dodatok č.10 k zmluve o kontokorentnom úvere č.299/2012/UZ
319/12/2012/UPFEPaC - dodatok 10 - VÚB, a.s.
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Október 2022
Dodatok č.2 k zmluve o termínovanom úvere č.1253/2017/UZ
1427/8/2017/UPFEPaC - dodatok 2 - VÚB, a.s.
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Október 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o termínovanom úvere č.806/2017/UZ
950/7/2017/UPFEPaC - dodatok 1 - VÚB, a.s.
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Október 2022
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.0220120364
1106/342/2012/UP - dodatok 1 - Slovak Telekom a.s.
0,00 € Slovak Telekom a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Október 2022
Zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene
520/144/2022/IU - Mesto Košice
0,00 € Mesto Košice Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.