Centrálny register zmlúv

K 13 - Košické kultúrne centrá

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. December 2023
zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
23500591
0,00 € Michal Magura K 13 - Košické kultúrne centrá
13. December 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500593
0,00 € Mgr. Valéria Ferenčíková K 13 - Košické kultúrne centrá
14. December 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500596
10,00 € Zdenka Pečeňáková K 13 - Košické kultúrne centrá
3. Január 2024
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500609
10,00 € Alena Hrabovska K 13 - Košické kultúrne centrá
3. Január 2024
zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
23500610
0,00 € Jana Kočišová K 13 - Košické kultúrne centrá
3. Január 2024
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500611
10,00 € DIVADLO NEON K 13 - Košické kultúrne centrá
3. Január 2024
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500612
0,00 € Ing. Eva Gregová K 13 - Košické kultúrne centrá
3. Január 2024
zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
23500613
0,00 € Iveta Lukšová K 13 - Košické kultúrne centrá
3. Január 2024
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500614
10,00 € Ing. Richard Széplaki K 13 - Košické kultúrne centrá
3. Január 2024
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500615
0,00 € Marek Majerník K 13 - Košické kultúrne centrá
3. Január 2024
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500616
10,00 € IMrecords K 13 - Košické kultúrne centrá
3. Január 2024
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500617
10,00 € Loďka nádeje K 13 - Košické kultúrne centrá
3. Január 2024
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500618
10,00 € Ing. Ľuboslava Valentová K 13 - Košické kultúrne centrá
3. Január 2024
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500619
10,00 € Ing. Andrea Gazdová K 13 - Košické kultúrne centrá
3. Január 2024
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500620
10,00 € Ing. Bc. Ivona Mokcsay Končeková K 13 - Košické kultúrne centrá
4. Január 2024
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500621
10,00 € Ing. Ľuboslava Valentová K 13 - Košické kultúrne centrá
4. Január 2024
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500622
10,00 € Ing. Bc. Ivona Mokcsay Končeková K 13 - Košické kultúrne centrá
4. Január 2024
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500623
10,00 € Rodinné centrum SIMBA K 13 - Košické kultúrne centrá
4. Január 2024
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500624
10,00 € Michaela Orosová - Detské tanečné štúdio Myšičky K 13 - Košické kultúrne centrá
4. Január 2024
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500625
10,00 € Svitlana Protasova K 13 - Košické kultúrne centrá