Centrálny register zmlúv

K 13 - Košické kultúrne centrá

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. September 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500470
0,00 € Tomáš Huszaník K 13 - Košické kultúrne centrá
20. September 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500471
0,00 € Tu a teraz Ke s. r. o K 13 - Košické kultúrne centrá
20. September 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500472
10,00 € Michaela Orosová - Detské tanečné štúdio Myšičky K 13 - Košické kultúrne centrá
20. September 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500473
10,00 € Daniel Kuchár K 13 - Košické kultúrne centrá
19. September 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500467
0,00 € JUDr. Beáta Zemková K 13 - Košické kultúrne centrá
19. September 2023
nájomná zmluva
23500468
10,00 € Swing Dance Košice K 13 - Košické kultúrne centrá
19. September 2023
hromadná licenčná zmluva č. VP/23/39024/014
23500469
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam K 13 - Košické kultúrne centrá
14. September 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500460
0,00 € Tu a teraz Ke s. r. o K 13 - Košické kultúrne centrá
14. September 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500461
0,00 € MDDr. Daniel Babík K 13 - Košické kultúrne centrá
14. September 2023
zmluva o moderovaní
23500462
300,00 € Mgr. Diana Gabríková K 13 - Košické kultúrne centrá
14. September 2023
zmluva o uskutočnení koncertu
23500463
200,00 € The Paper Dragon K 13 - Košické kultúrne centrá
14. September 2023
zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
23500464
600,00 € KAUKLIAR o.z. K 13 - Košické kultúrne centrá
14. September 2023
nájomná zmluva
23500465
4 000,00 € TK Ellegance Košice K 13 - Košické kultúrne centrá
14. September 2023
zmluva č.30-000169605PO2023 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou
23500466
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. K 13 - Košické kultúrne centrá
12. September 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500457
10,00 € Alena Hrabovska K 13 - Košické kultúrne centrá
12. September 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500458
10,00 € Zdenka Pečeňáková K 13 - Košické kultúrne centrá
12. September 2023
zmluva o spolupráci
23500459
0,00 € Združenie FEMAN K 13 - Košické kultúrne centrá
11. September 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500452
10,00 € Ing. Andrea Gazdová K 13 - Košické kultúrne centrá
11. September 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500453
10,00 € Dominika Ballová K 13 - Košické kultúrne centrá
11. September 2023
nájomná zmluva
23500454
10,00 € EVOBox - Krabička Rozvoja K 13 - Košické kultúrne centrá