Centrálny register zmlúv

K 13 - Košické kultúrne centrá

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500561
0,00 € Janette Herpáková K 13 - Košické kultúrne centrá
27. November 2023
hromadná licenčná zmluva č. VP/23/39024/017
23500562
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam K 13 - Košické kultúrne centrá
24. November 2023
dodatok č.1 k zmluve o spolupráci pri organizácii podujatia
23500560
0,00 € MP - SOFT, a.s. K 13 - Košické kultúrne centrá
21. November 2023
hromadná licenčná zmluva č. VP/23/39024/016
23500559
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam K 13 - Košické kultúrne centrá
20. November 2023
zmluva na dodanie potravín "potraviny - koláče"
23500556
36 110,00 € Red Velvet Cakes s.r.o. K 13 - Košické kultúrne centrá
20. November 2023
zmluva o zabezpečení uskutočnenia koncertu
23500557
4 500,00 € Zuzana Jarošová K 13 - Košické kultúrne centrá
20. November 2023
kúpna zmluva
23500558
1,00 € Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. K 13 - Košické kultúrne centrá
16. November 2023
nájomná zmluva
23500552
28,00 € Spoločenstvo vlastníkov bytov OBRO 1357 - Košice K 13 - Košické kultúrne centrá
16. November 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500553
0,00 € Občianske združenie Dračia stopa K 13 - Košické kultúrne centrá
16. November 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500554
0,00 € Ing. Tamara Tóthová Markovičová K 13 - Košické kultúrne centrá
15. November 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500550
1 376,00 € Občianske združenie tanečné fórum - odborné tanečné združenie Maďarov na Slovensku K 13 - Košické kultúrne centrá
15. November 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500551
28,00 € Alica Gerecová K 13 - Košické kultúrne centrá
14. November 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500549
1 150,00 € Milan Štefánik K 13 - Košické kultúrne centrá
10. November 2023
dodatok č.23 k zmluve č.2014000840 o zverení HM mesta do správy
23500548
0,00 € Mesto Košice K 13 - Košické kultúrne centrá
9. November 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500542
0,00 € Miroslav Bielik K 13 - Košické kultúrne centrá
9. November 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
23500543
0,00 € Orange Slovensko, a.s. K 13 - Košické kultúrne centrá
9. November 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500544
10,00 € Rodinné centrum SIMBA K 13 - Košické kultúrne centrá
9. November 2023
Dohoda o prevode telefónneho čísla
23500545
0,00 € Orange Slovensko, a.s. K 13 - Košické kultúrne centrá
9. November 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500546
1 350,00 € Súkromná základná umelecká škola, Zádielska 12, Košice K 13 - Košické kultúrne centrá
9. November 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500547
0,00 € 3T - Tri Tvorivé Tvory K 13 - Košické kultúrne centrá