Centrálny register zmlúv

K 13 - Košické kultúrne centrá

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. August 2023
dohoda o prevode telefónneho čísla
23500429
0,00 € Orange Slovensko, a.s. K 13 - Košické kultúrne centrá
22. August 2023
zmluva o uskutočnení koncertu
23500418
400,00 € Peter Molitoris K 13 - Košické kultúrne centrá
22. August 2023
dodatok č.22 k zmluve č.2014000840 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
23500419
0,00 € Mesto Košice K 13 - Košické kultúrne centrá
18. August 2023
nájomná zmluva
23500417
1 500,00 € Nem Adom Fel Alapitvány K 13 - Košické kultúrne centrá
17. August 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500416
628,00 € R & M Hospitality s.r.o. K 13 - Košické kultúrne centrá
15. August 2023
zmluva o uskutočnení koncertu
23500415
80,00 € Ondrej Krídlo K 13 - Košické kultúrne centrá
14. August 2023
zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
23500413
180,00 € MačaLaba K 13 - Košické kultúrne centrá
14. August 2023
zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
23500414
250,00 € Oliver Hasaj K 13 - Košické kultúrne centrá
11. August 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500412
0,00 € Slnečná jeseň K 13 - Košické kultúrne centrá
8. August 2023
zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
23500408
400,00 € KĽUD na divadlo i film K 13 - Košické kultúrne centrá
8. August 2023
zmluva o spolupráci
23500409
0,00 € Mgr. Peter Markovič K 13 - Košické kultúrne centrá
8. August 2023
nájomná zmluva
23500410
60,00 € MLYNKY, s. r. o. K 13 - Košické kultúrne centrá
8. August 2023
nájomná zmluva
23500411
100,00 € Mestská časť Košice - Juh K 13 - Košické kultúrne centrá
7. August 2023
zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
23500407
80,00 € Lukáš Lipčák K 13 - Košické kultúrne centrá
4. August 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500401
62,50 € Júlia Danková K 13 - Košické kultúrne centrá
4. August 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500402
62,50 € Juliana Hockicková K 13 - Košické kultúrne centrá
4. August 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500403
62,50 € Matúš Orosz K 13 - Košické kultúrne centrá
4. August 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500404
62,50 € Monika Hrinková K 13 - Košické kultúrne centrá
4. August 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500405
62,50 € Michaela Čigašová K 13 - Košické kultúrne centrá
4. August 2023
zmluva o uskutočnení koncertu
23500406
800,00 € Peter Šafránek K 13 - Košické kultúrne centrá