Centrálny register zmlúv

K 13 - Košické kultúrne centrá

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. December 2023
servisná a materiálová zmluva č.40102660
23500588
0,00 € Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. K 13 - Košické kultúrne centrá
13. December 2023
servisná a materiálová zmluva č.40102661
23500589
0,00 € Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. K 13 - Košické kultúrne centrá
13. December 2023
dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č.10/22
23500590
0,00 € Východoslovenské múzeum v Košiciach K 13 - Košické kultúrne centrá
11. December 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500584
40,00 € Mgr. Judita Kukajová K 13 - Košické kultúrne centrá
11. December 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500585
0,00 € RADA SENIOROV mesta Košice, n.o. K 13 - Košické kultúrne centrá
8. December 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500583
0,00 € Mgr. art. Juliana Matiová K 13 - Košické kultúrne centrá
7. December 2023
zmluva o uskutočnení koncertu
23500582
1 200,00 € Martina Babinčáková K 13 - Košické kultúrne centrá
6. December 2023
zmluva o vykonávaní lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
23500580
0,00 € Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice K 13 - Košické kultúrne centrá
1. December 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500572
2 245,00 € ArsFestiva K 13 - Košické kultúrne centrá
1. December 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500573
60,00 € Creative nation s.r.o. K 13 - Košické kultúrne centrá
1. December 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500576
98,00 € Prúd K 13 - Košické kultúrne centrá
1. December 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500577
28,00 € Milan Krasnay K 13 - Košické kultúrne centrá
1. December 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500578
60,00 € Manageria K 13 - Košické kultúrne centrá
30. November 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500568
0,00 € Štefan Fekete K 13 - Košické kultúrne centrá
30. November 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500569
0,00 € OZ Tvorivá dielňa K 13 - Košické kultúrne centrá
30. November 2023
zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
23500570
0,00 € Credance s.r.o. K 13 - Košické kultúrne centrá
30. November 2023
zmluva o dočasnom užívaní časti nehnuteľnosti
23500571
0,00 € Mesto Košice K 13 - Košické kultúrne centrá
29. November 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500564
5 847,50 € Progress Promotion Košice, s.r.o K 13 - Košické kultúrne centrá
29. November 2023
zmluva o uskutočnení koncertu
23500565
2 520,00 € Jenos Brothers K 13 - Košické kultúrne centrá
29. November 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500566
0,00 € Marek Majerník K 13 - Košické kultúrne centrá