Centrálny register zmlúv

K 13 - Košické kultúrne centrá

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2023
zmluva o spolupráci
23500492
0,00 € BIELA NOC, o.z. K 13 - Košické kultúrne centrá
26. September 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500482
42,00 € Jana Sirkovská K 13 - Košické kultúrne centrá
26. September 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500483
800,00 € Mestské lesy Košice K 13 - Košické kultúrne centrá
26. September 2023
dodatok č.1 k nájomnej zmluve
23500484
1 361,25 € Haliganda K 13 - Košické kultúrne centrá
25. September 2023
zmluva na dodanie potravín "Potraviny - ovocie, zelenina, bylinky"
23500475
5 439,87 € Lunys, s.r.o. K 13 - Košické kultúrne centrá
25. September 2023
zmluva č.30-000169633PO2023 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou
23500476
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. K 13 - Košické kultúrne centrá
25. September 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500477
20,00 € TVORÍME FARBAMI OZ K 13 - Košické kultúrne centrá
25. September 2023
zmluva o uskutočnení koncertu
23500478
300,00 € Lucia Slobodová K 13 - Košické kultúrne centrá
22. September 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500474
2 500,00 € Maratónsky klub Košice K 13 - Košické kultúrne centrá
20. September 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500470
0,00 € Tomáš Huszaník K 13 - Košické kultúrne centrá
20. September 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500471
0,00 € Tu a teraz Ke s. r. o K 13 - Košické kultúrne centrá
20. September 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500472
10,00 € Michaela Orosová - Detské tanečné štúdio Myšičky K 13 - Košické kultúrne centrá
20. September 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500473
10,00 € Daniel Kuchár K 13 - Košické kultúrne centrá
19. September 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500467
0,00 € JUDr. Beáta Zemková K 13 - Košické kultúrne centrá
19. September 2023
nájomná zmluva
23500468
10,00 € Swing Dance Košice K 13 - Košické kultúrne centrá
19. September 2023
hromadná licenčná zmluva č. VP/23/39024/014
23500469
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam K 13 - Košické kultúrne centrá
14. September 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500460
0,00 € Tu a teraz Ke s. r. o K 13 - Košické kultúrne centrá
14. September 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500461
0,00 € MDDr. Daniel Babík K 13 - Košické kultúrne centrá
14. September 2023
zmluva o moderovaní
23500462
300,00 € Mgr. Diana Gabríková K 13 - Košické kultúrne centrá
14. September 2023
zmluva o uskutočnení koncertu
23500463
200,00 € The Paper Dragon K 13 - Košické kultúrne centrá