Centrálny register zmlúv

K 13 - Košické kultúrne centrá

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2024
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
24500091
0,00 € Soňa Tatrajová K 13 - Košické kultúrne centrá
28. Február 2024
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
24500092
0,00 € Ing. Július Ciglan K 13 - Košické kultúrne centrá
26. Február 2024
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
24500089
10,00 € HARMÓNIA - centrum sebarozvoja K 13 - Košické kultúrne centrá
23. Február 2024
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
24500088
10,00 € Loďka nádeje K 13 - Košické kultúrne centrá
22. Február 2024
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
24500087
10,00 € Creative nation s.r.o. K 13 - Košické kultúrne centrá
21. Február 2024
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
24500084
10,00 € Ing. Erika Feketeová K 13 - Košické kultúrne centrá
21. Február 2024
zmluva na dodanie potravín "Potraviny - Alkohol, plechovkové sýtené nápoje, tabakové výrobky a podhutiny"
24500085
13 860,21 € SPIRITS, s.r.o. K 13 - Košické kultúrne centrá
21. Február 2024
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
24500086
600,00 € Jakub Kmošena K 13 - Košické kultúrne centrá
20. Február 2024
Zmluva o výpožičke archeologických nálezov
24500083
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky K 13 - Košické kultúrne centrá
19. Február 2024
zmluva na dodanie potravín "potraviny - Káva do kaviarne"
24500081
16 585,20 € KÁVOHOLIK, a.s. K 13 - Košické kultúrne centrá
19. Február 2024
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
24500082
900,00 € Súkromné konzervatórium, Zádielska 12, Košice K 13 - Košické kultúrne centrá
16. Február 2024
zmluva o poskytovaní odborného poradenstva a konzultačných služieb v oblasti verejného obstarávania
24500080
11 998,80 € MARBU s.r.o. K 13 - Košické kultúrne centrá
14. Február 2024
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
24500078
2 697,00 € SHOW DS TEAM,o.z. K 13 - Košické kultúrne centrá
14. Február 2024
zmluva v zmysle Autorského zákona č.185/2015 Z.z.
24500079
0,00 € SLOVGRAM K 13 - Košické kultúrne centrá
9. Február 2024
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
24500075
150,00 € Rodičovské združenie pri Základnej škole Bernolákova 26 K 13 - Košické kultúrne centrá
9. Február 2024
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
24500076
0,00 € Štefan Fekete K 13 - Košické kultúrne centrá
9. Február 2024
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
24500077
20,00 € Mgr. Judita Kukajová K 13 - Košické kultúrne centrá
7. Február 2024
Dodatok č.1 ku Zmluve o združenej dodávke elektriny
24500072
0,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. K 13 - Košické kultúrne centrá
7. Február 2024
zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
24500073
450,00 € KĽUD na divadlo i film K 13 - Košické kultúrne centrá
7. Február 2024
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
24500074
450,00 € Súkromná základná umelecká škola, Miškovecká 20, Košice K 13 - Košické kultúrne centrá