Centrálny register zmlúv

Centrum voľného času, Rakúsy 81

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2024
Mandátna zmluva
1/2024
3 480,00 € Ing. Štefan BarilLa - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ Centrum voľného času, Rakúsy 81
19. Október 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
2/2023
120,00 € Centrum voľného času, Rakúsy 81 Vladimír Polhoš
2. Október 2023
Poistná zmluva
5190061467
160,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Centrum voľného času, Rakúsy 81
25. September 2023
DOHODA číslo 23/46/054/1223
23/46/054/1223
Doplnená
1 642,56 € Centrum voľného času, Rakúsy 81 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
14. August 2023
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
ZO/2023POZ24269-1
720,00 € Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. Centrum voľného času, Rakúsy 81
11. Júl 2023
Úrazové poistenie
5190061465
20,00 € Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Centrum voľného času, Rakúsy 81
28. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A22333501
Doplnená
991,60 € Orange Slovensko, a.s. Centrum voľného času, Rakúsy 81
28. Jún 2023
Dohoda číslo 23/46/054/1106
23/46/054/1106
410,76 € Centrum voľného času Rakúsy č.81 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
7. Jún 2023
Poistná zmluva
5190061464
60,00 € Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Centrum voľného času, Rakúsy 81
19. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
Z01/2023
100,00 € Centrum voľného času Rakúsy č.81 Martina Mišalková
19. Máj 2023
Dohoda číslo 23/46/054/831 Podpora udržania pracovných návykov - PUPN
Dohoda Číslo: 23/46/054/831
513,30 € Centrum voľného času Rakúsy č.81 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
4. Máj 2023
Poistná zmluva
Poistná zmluva číslo 5190061456
30,00 € Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Centrum voľného času, Rakúsy 81
26. Apríl 2023
DOHODA číslo 23/46/054/293
23/46/054/293
307,98 € Centrum voľného času, Rakúsy 81 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
12. Apríl 2023
Dodatok č.3 k partnerskej dohode 1015/2021
Dodatok č.3 k partnerskej dohode
0,00 € Centrum voľného času Rakúsy č.81 Obec Stráne pod Tatrami
12. Apríl 2023
Poistná zmluva
5190061447
60,00 € Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Centrum voľného času, Rakúsy 81
12. Apríl 2023
Poistná zmluva
5190061448
60,00 € Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Centrum voľného času, Rakúsy 81
6. Apríl 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A12508970
576,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum voľného času, Rakúsy 81
28. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č.2)
23/46/054/144
3 594,00 € Centrum voľného času, Rakúsy 81 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
28. Marec 2023
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti - Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
23/46/054/104
Doplnená
2 464,56 € Centrum voľného času, Rakúsy 81 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
16. December 2022
Dohoda č. 22/4/46/012/33
22/46/012/33
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Centrum voľného času, Rakúsy 81