Centrálny register zmlúv

Centrum voľného času, Rakúsy 81

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Apríl 2022
Dohoda číslo 22/46/054/67 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti, Aktivita č.1
22/46/054/67
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Centrum voľného času, Rakúsy 81
13. Apríl 2022
Zmluva o zabezpečení stravovania
Zmluva 01/2022
0,00 € Up Déjeuner, s.r.o Centrum voľného času, Rakúsy 81
1. Jún 2022
Dodatok č.1 k partnerskej dohode
Dodatok č.1 k partnerskej dohode
Doplnená
0,00 € Obec Stráne pod Tatrami Centrum voľného času, Rakúsy 81
26. September 2022
DOHODA číslo 22/46/054/265
22/46/054/265
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Centrum voľného času, Rakúsy 81
16. December 2022
Dohoda č. 22/4/46/012/33
22/46/012/33
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Centrum voľného času, Rakúsy 81
12. Apríl 2023
Dodatok č.3 k partnerskej dohode 1015/2021
Dodatok č.3 k partnerskej dohode
0,00 € Centrum voľného času Rakúsy č.81 Obec Stráne pod Tatrami
26. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení stravovania a benefitov
32024
0,00 € Up Déjeuner, s.r.o. Centrum voľného času, Rakúsy 81
11. Júl 2023
Úrazové poistenie
5190061465
20,00 € Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Centrum voľného času, Rakúsy 81
4. Máj 2023
Poistná zmluva
Poistná zmluva číslo 5190061456
30,00 € Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Centrum voľného času, Rakúsy 81
12. Apríl 2023
Poistná zmluva
5190061447
60,00 € Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Centrum voľného času, Rakúsy 81
12. Apríl 2023
Poistná zmluva
5190061448
60,00 € Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Centrum voľného času, Rakúsy 81
7. Jún 2023
Poistná zmluva
5190061464
60,00 € Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Centrum voľného času, Rakúsy 81
14. Apríl 2022
Poistná zmluva
2/2022
70,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Centrum voľného času, Rakúsy 81
25. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
1/2022
100,00 € Centrum voľného času Rakúsy č.81 Mirgová Anežka
11. August 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
4/2022
100,00 € Centrum voľného času, Rakúsy 81 Nikola Pištová
19. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
Z01/2023
100,00 € Centrum voľného času Rakúsy č.81 Martina Mišalková
19. Október 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
2/2023
120,00 € Centrum voľného času, Rakúsy 81 Vladimír Polhoš
20. Október 2022
Poistná zmluva
5190058159
130,00 € Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Centrum voľného času, Rakúsy 81
2. Apríl 2024
Poistná zmluva
5190060224
Doplnená
225,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Centrum voľného času, Rakúsy 81
2. Október 2023
Poistná zmluva
5190061467
160,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Centrum voľného času, Rakúsy 81