Centrálny register zmlúv

Centrum voľného času, Rakúsy 81

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č.2)
23/46/054/144
3 594,00 € Centrum voľného času, Rakúsy 81 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
2. Február 2024
Mandátna zmluva
1/2024
3 480,00 € Ing. Štefan BarilLa - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ Centrum voľného času, Rakúsy 81
26. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov-PUPN 2
24/46/054/19
2 543,40 € Centrum voľného času, Rakúsy 81 Centrum voľného času, Rakúsy 81
28. Marec 2023
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti - Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
23/46/054/104
Doplnená
2 464,56 € Centrum voľného času, Rakúsy 81 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
25. September 2023
DOHODA číslo 23/46/054/1223
23/46/054/1223
Doplnená
1 642,56 € Centrum voľného času, Rakúsy 81 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
28. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A22333501
Doplnená
991,60 € Orange Slovensko, a.s. Centrum voľného času, Rakúsy 81
14. August 2023
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
ZO/2023POZ24269-1
720,00 € Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. Centrum voľného času, Rakúsy 81
6. Apríl 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A12508970
576,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum voľného času, Rakúsy 81
19. Máj 2023
Dohoda číslo 23/46/054/831 Podpora udržania pracovných návykov - PUPN
Dohoda Číslo: 23/46/054/831
513,30 € Centrum voľného času Rakúsy č.81 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
28. Jún 2023
Dohoda číslo 23/46/054/1106
23/46/054/1106
410,76 € Centrum voľného času Rakúsy č.81 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
11. November 2022
Kúpna zmluva
5/2022
400,00 € Matúš Ciriak Centrum voľného času, Rakúsy 81
1. August 2022
Kúpna zmluva
3/2022
344,00 € Matúš Ciriak Centrum voľného času, Rakúsy 81
26. Apríl 2023
DOHODA číslo 23/46/054/293
23/46/054/293
307,98 € Centrum voľného času, Rakúsy 81 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
2. Október 2023
Poistná zmluva
5190061467
160,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Centrum voľného času, Rakúsy 81
2. Apríl 2024
Poistná zmluva
5190060224
Doplnená
225,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Centrum voľného času, Rakúsy 81
20. Október 2022
Poistná zmluva
5190058159
130,00 € Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Centrum voľného času, Rakúsy 81
19. Október 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
2/2023
120,00 € Centrum voľného času, Rakúsy 81 Vladimír Polhoš
25. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
1/2022
100,00 € Centrum voľného času Rakúsy č.81 Mirgová Anežka
11. August 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
4/2022
100,00 € Centrum voľného času, Rakúsy 81 Nikola Pištová
19. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
Z01/2023
100,00 € Centrum voľného času Rakúsy č.81 Martina Mišalková