Centrálny register zmlúv

Centrum voľného času, Rakúsy 81

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č.2)
23/46/054/144
3 594,00 € Centrum voľného času, Rakúsy 81 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
28. Marec 2023
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti - Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
23/46/054/104
Doplnená
2 464,56 € Centrum voľného času, Rakúsy 81 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
16. December 2022
Dohoda č. 22/4/46/012/33
22/46/012/33
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Centrum voľného času, Rakúsy 81
11. November 2022
Kúpna zmluva
5/2022
400,00 € Matúš Ciriak Centrum voľného času, Rakúsy 81
20. Október 2022
Poistná zmluva
5190058159
130,00 € Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Centrum voľného času, Rakúsy 81
26. September 2022
DOHODA číslo 22/46/054/265
22/46/054/265
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Centrum voľného času, Rakúsy 81
11. August 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
4/2022
100,00 € Centrum voľného času, Rakúsy 81 Nikola Pištová
1. August 2022
Kúpna zmluva
3/2022
344,00 € Matúš Ciriak Centrum voľného času, Rakúsy 81
1. Jún 2022
Dodatok č.1 k partnerskej dohode
Dodatok č.1 k partnerskej dohode
Doplnená
0,00 € Obec Stráne pod Tatrami Centrum voľného času, Rakúsy 81
25. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
1/2022
100,00 € Centrum voľného času Rakúsy č.81 Mirgová Anežka
14. Apríl 2022
Poistná zmluva
2/2022
70,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Centrum voľného času, Rakúsy 81
13. Apríl 2022
Zmluva o zabezpečení stravovania
Zmluva 01/2022
0,00 € Up Déjeuner, s.r.o Centrum voľného času, Rakúsy 81
8. Apríl 2022
Dohoda číslo 22/46/054/67 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti, Aktivita č.1
22/46/054/67
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Centrum voľného času, Rakúsy 81