Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. November 2022
Zmluva o partnerstve
2197/2022
237 415,39 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
30. Apríl 2024
Oznámenie č. 1 k Zmluve č. 91/2024 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
405/2024
233 232,00 € NÁRUČ n.o. Nitriansky samosprávny kraj
30. Apríl 2024
Oznámenie č.1 k zmluve č.47/2024
330/2024
233 133,60 € SYMPATHY n.o. Nitriansky samosprávny kraj
25. Január 2023
Zmluva č. 24/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
24/2/2023
231 231,00 € Adventus, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
22. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve 33/1/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
2122/2023
229 847,17 € Hesperus n.o. Nitriansky samosprávny kraj
8. September 2022
„Nákup modernej techniky pre praktické vyučovanie študentov SPŠSaE Nitra“, 4. časť
2063/2022/OŠ
229 440,00 € DIDACTIC Martin, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
7. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku na rok 2024
14/2024
221 238,00 € Prameň nádeje, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
23. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BPN8-223-68
1353/2023
219 216,64 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Nitriansky samosprávny kraj
13. September 2022
Zmluva o vzájomnej spolupráci a spolufinancovaní
1924_2022
216 518,56 € Združenie obcí "Podzoborská hrádza" Nitriansky samosprávny kraj
8. Jún 2023
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít Projektu Obnova Dobóovského kaštieľa Tekovského múzea v Leviciach
1151/2023
216 191,06 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
12. Február 2024
Zmluva o dielo
2/2024/OMaI
215 907,54 € JP-JUNIOR s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
15. November 2022
Zmluva o dielo
2215/2022/KRÚ
215 390,46 € Montgas s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
13. September 2022
Zmluva o dielo
2082/2022/OMaI
212 160,08 € STAVOREX s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
30. November 2023
Zmluva o dielo - ,, Stavebné úpravy v Poliklinike NSK Šaľa za účelom zriadenia CT pracoviska ,,
2039/2023
206 525,26 € DOMIVO s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
7. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
47/2024
206 489,00 € SYMPATHY n.o. Nitriansky samosprávny kraj
1. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve č.16/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1055/2023
206 488,80 € SYMPATHY n.o. Nitriansky samosprávny kraj
31. Január 2023
Zmluva č. 33/1/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 33/1/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
204 947,00 € Hesperus n.o. Nitriansky samosprávny kraj
27. Máj 2022
Zmluva č.17/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
17/2022
Doplnená
204 637,00 € SYMPATHY, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
30. Apríl 2024
Oznámenie č. 1 k Zmluve č. 105/2024 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
337/2024
201 015,36 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nových Zámkoch Nitriansky samosprávny kraj
25. Máj 2022
Zmluva o dielo
143/2022/OMaI
199 918,56 € LEVSTAV - LEVICE, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj