Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. August 2022
Zmluva o dielo
2047/2022
170 779,15 € Tomáš Pohori Nitriansky samosprávny kraj
15. Február 2023
Zmluva č. 33/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 33/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
167 916,13 € Hesperus n.o. Nitriansky samosprávny kraj
7. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 41/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1167/2023
167 591,52 € Prosocia Nitriansky samosprávny kraj
2. Jún 2022
Zmluva č. 2/1/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
2/1/2022
Doplnená
165 828,00 € EFFETA - stredisko Sv. Františka Saleského Nitriansky samosprávny kraj
26. September 2022
Zmluva o dielo
2103/2022/OMaI
165 720,12 € INEX- Hausgarden s.r. o. Nitriansky samosprávny kraj
2. Máj 2022
Zmluva o dielo
291/2022/OMaI
163 646,10 € Stavcentrum – stavebniny, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
14. November 2023
Zmluva o dielo ,, vybudovanie vnútroareálového plynovodu ZSS BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM,,
2003/2023
160 969,40 € Cairos s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
30. Január 2023
Zmluva č. 2/1/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 2/1/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
160 299,00 € EFFETA - stredisko Sv. Františka Saleského Nitriansky samosprávny kraj
30. Január 2023
Zmluva č. 2/4/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 2/4/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
159 413,00 € EFFETA - stredisko Sv. Františka Saleského Nitriansky samosprávny kraj
20. Január 2023
Zmluva č. 70/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
70/2023
156 437,00 € ABA - CareandMore Nitriansky samosprávny kraj
27. November 2023
Zmluva o dielo
2021/2023/MAJ
155 930,58 € SO-MA s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
10. Jún 2022
Zmluva č. 3/1/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
3/1/2022
Doplnená
155 742,00 € Oazis, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
13. November 2023
Zmluva o dielo - ,, stavebné úpravy stravovacej prevádzky IPEĽ ZSS Leľa ,,
2000/2023
155 524,16 € NATOSTAV s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
29. November 2023
Prenájom budovy
2010/2023
153 951,72 € TBN s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
17. Október 2023
Zmluva o dielo
1910/2023
153 150,29 € MEDIDERMA spol. s r.o. Nitriansky samosprávny kraj
17. Máj 2023
„Nákup technologických zariadení a vybavenia dielní s príslušenstvom“ – SOŠ techniky a služieb Nitra IROP Modernizácia dielní pre odbor autoopravár <br>IROP-PO2-SC223-2016-14 - časť II.
656/2023
152 028,00 € MIVASOFT spol. s r.o. Nitriansky samosprávny kraj
14. November 2022
Kúpna zmluva
2231/2022
150 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj MUDr. Danica Verébová
17. Máj 2023
„Nákup technologických zariadení a vybavenia dielní s príslušenstvom“ – SOŠ techniky a služieb Nitra IROP Modernizácia dielní pre odbor autoopravár <br>IROP-PO2-SC223-2016-14 - časť I.
655/2023
149 784,00 € Homola spol. s r.o. Nitriansky samosprávny kraj
7. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2/1/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1164/2023
147 912,00 € EFFETA - strediska Sv. Františka Saleského Nitriansky samosprávny kraj
7. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 49/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1203/2023
147 492,00 € SOLIDARITAS n.o. Nitriansky samosprávny kraj