Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Apríl 2024
Oznámenie č.1 k zmluve č.49/2024
323/2024
267 959,28 € ORLÍK, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
14. September 2022
Stavebné úpravy interiéru „MÔJ DOMOV“, ZSS Topoľčany
2098/2022/OMaI
262 620,00 € BenátCentrum, spol. s r.o. Nitriansky samosprávny kraj
14. Jún 2022
„Zníženie energetickej náročnosti budovy školy“ - SOŠ obchodu, služieb a rozvoja vidieka, Kravany nad Dunajom
1856/2022
261 839,96 € DARTON s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
49/2024
261 343,00 € ORLÍK, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
18. Máj 2023
Dodatok č.1 k zmluve č.31/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
985/2023
261 342,72 € ORLÍK, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
10. Jún 2022
Zmluva č. 7/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
7/2022
Doplnená
260 713,00 € Prameň nádeje, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
30. Apríl 2024
Oznámenie č. 1 k Zmluve č. 112/2024 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
399/2024
260 195,88 € Hesperus n.o. Nitriansky samosprávny kraj
14. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 11/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1213/2023
258 840,08 € NÁRUČ n.o. Nitriansky samosprávny kraj
9. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
91/2024
254 597,00 € NÁRUČ n.o. Nitriansky samosprávny kraj
29. Jún 2022
Zmluva o spolupráci a propagácii
1838/2022
252 000,00 € Futbalová Akadémia Nitrianskeho kraja Nitriansky samosprávny kraj
30. Apríl 2024
Oznámenie č. 1 k zmluve č. 14/2024
354/2024
249 786,00 € Prameň nádeje, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
12. Máj 2023
Kúpna zmluva
592/2023/OŠMaŠ
246 028,80 € WOOD - B, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
15. November 2022
„Nákup a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk na Spojenej škole Nitra“ – Laboratórne prístroje a zariadenia
2228/2022
Doplnená
245 999,52 € VINMONT s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
29. Marec 2023
Zmluva č. 11/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 11/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
245 318,00 € NÁRUČ n.o. Nitriansky samosprávny kraj
30. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy IROP-Z-302021BPN2-223-68
2034/2023
244 831,56 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
7. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 53/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1171/2023
243 738,00 € Centrum Slniečko, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
20. Január 2023
Zmluva č. 7/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
7/2023
243 378,00 € Prameň nádeje, o.z., J. A. Komenského 226/33, 935 41 Tekovské Lužany Nitriansky samosprávny kraj
12. Máj 2023
Kúpna zmluva
591/2023/OŠMaŠ
241 011,10 € WOOD - B, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
10. November 2023
Kúpna zmluva časť 1
1987/2023
239 580,00 € INDUBIA s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
8. September 2022
„Nákup modernej techniky pre praktické vyučovanie študentov SPŠSaE Nitra“, 3. časť
2062/2022/OŠ
Doplnená
237 600,00 € DIDACTIC Martin, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj