Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Október 2022
„Zníženie energetickej náročnosti „V KAŠTIELI“, ZSS Horné Obdokovce - IV. etapa“
2091/2022/OMaI
191 873,60 € TRISTAN STAV s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
31. Máj 2022
„Spracovanie komplexného diagnostického posudku mostov vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja nachádzajúcich sa na cestách II. a III. triedy“
CZ 1775/2022/VOaKI
189 340,80 € AFRY CZ s.r.o. - organizačná zložka Slovensko Nitriansky samosprávny kraj
14. November 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 53/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1989/2023
188 343,00 € Centrum Slniečko, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
22. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2184/2022/OMaI
1253/2023
186 959,74 € GEMMA stavebná firma a.s. Nitriansky samosprávny kraj
7. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2/4/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1161/2023
186 075,00 € EFFETA - strediska Sv. Františka Saleského Nitriansky samosprávny kraj
19. Január 2023
Zmluva č.16/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
16/2023
184 985,00 € SYMPATHY, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
11. Júl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 8/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
959/2023
184 365,00 € Prameň nádeje, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
16. Jún 2022
„Zlepšenie materiálno-technického vybavenia odborných učební a dielní“ - SOŠ Šurany, časť I. – Didaktické pracoviská
1835/2022/VOaKI
Doplnená
183 468,00 € DIDACTIC Martin, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
10. Jún 2022
Zmluva č. 8/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
8/2022
Doplnená
182 712,00 € Prameň nádeje, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
31. Júl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 70/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
950/2023
182 601,60 € ABA - careandmore Nitriansky samosprávny kraj
28. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1753/2022/OMaI - stavebné úpravy V KAŠTIELI ZSS Horné Obdokovce
1994/2023
180 000,00 € REKONDÍCIA SK s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
6. September 2022
Zmluva o dielo
2072/2022/OMaI
179 855,10 € EKO stavin s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
15. August 2023
"Odstránenie havarijného stavu kotolne" - SOŠ obchodu a služieb, Zlaté Moravce
1336/2023
179 767,84 € DAMI-TZB, spol. s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
17. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1720/2022/OMaI
234 2023
179 575,92 € jai group s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
31. Január 2023
Zmluva č. 41/2023 o poskytovaní príspevku na prevádzku
Zmluva č. 41/2023 o poskytovaní príspevku na prevádzku
178 644,96 € Prosocia Nitriansky samosprávny kraj
19. Október 2023
„Nákup modernej techniky pre praktické vyučovanie študentov SPŠSE Nitra – Elektrické merania a Spôsobilosť“
1885/2023
177 960,00 € MIVASOFT spol. s r.o. Nitriansky samosprávny kraj
18. August 2023
„Dodávka a montáž protipožiarnych dverí a zárubní - „Viničky“, ZSS Nitra
1416/2023
177 876,00 € Dušan Mesároš MEMAX Nitriansky samosprávny kraj
14. November 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 41/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1992/2023
172 246,84 € Prosocia Nitriansky samosprávny kraj
28. Jún 2022
Zmluva č. 50/2/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
50/2/2022
Doplnená
171 720,00 € Centrum Slniečko, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
16. August 2022
Zmluva o dielo
2047/2022
170 779,15 € Tomáš Pohori Nitriansky samosprávny kraj