Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Január 2023
Zmluva č.19/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
19/2023
290 691,00 € Spoločnosť Zlatý vek Nitriansky samosprávny kraj
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
112/2024
284 906,40 € Hesperus n.o. Nitriansky samosprávny kraj
2. Január 2024
Zmluva č. 2/2024 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy/školského zariadenia
Zmluva č. 2/2024
284 499,89 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra Nitriansky samosprávny kraj
13. Júl 2023
Rámcová zmluva na Dodanie hardvérového vybavenia, softvéru a súvisiacich služieb - časť I. - Počítačové zariadenia a príslušenstvo
641/2021
Doplnená
282 822,72 € MICROCOMP-Computersystém, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
11. Júl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 7/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
962/2023
279 360,60 € Prameň nádeje, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
6. November 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BLV2-72-74 zo dňa 30.01.2023
1977/2023
279 201,20 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
31. Január 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z302071BLV2
312023
279 201,18 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Nitriansky samosprávny kraj
17. Január 2023
Zmluva č.31/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
32/2023
279 186,00 € ORLÍK, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
18. Júl 2023
Kúpna zmluva
1221/2023
278 362,80 € Habilis Steel, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
1. Jún 2022
Zmluva č.32/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
32/2022
277 722,00 € ORLÍK, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
10. Jún 2022
Zmluva č. 25/2/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
25/2/2022
Doplnená
277 722,00 € Adventus, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
31. Júl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 24/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
981/2023
276 502,16 € Adventus, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
12. Máj 2023
Kúpna zmluva
939/2023/OŠMaŠ
276 232,20 € MIVASOFT, spol. s r.o. Nitriansky samosprávny kraj
28. Júl 2022
Zmluva o dielo.
1980/2022/OMaI
275 520,95 € PS-MOS, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
31. Október 2023
Zmluva o dielo
1968/2023
271 851,02 € Tomáš Pohori Nitriansky samosprávny kraj
14. November 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 11/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1990/2023
271 484,38 € NÁRUČ n.o. Nitriansky samosprávny kraj
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
125/2024
271 259,00 € Komunita Kráľovnej pokoja Nitriansky samosprávny kraj
16. Máj 2023
Zmluva o dielo
945/2023/OMaI
271 200,00 € JEGON s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
11. September 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 11/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1693/2023
269 362,72 € NÁRUČ n.o. Nitriansky samosprávny kraj
20. Január 2023
Zmluva č.4/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
4/2023
268 209,00 € Komunita Kráľovnej pokoja Nitriansky samosprávny kraj