Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Jún 2022
Zmluva č. 25/2/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
25/2/2022
Doplnená
277 722,00 € Adventus, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
31. Júl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 24/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
981/2023
276 502,16 € Adventus, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
12. Máj 2023
Kúpna zmluva
939/2023/OŠMaŠ
276 232,20 € MIVASOFT, spol. s r.o. Nitriansky samosprávny kraj
28. Júl 2022
Zmluva o dielo.
1980/2022/OMaI
275 520,95 € PS-MOS, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
31. Október 2023
Zmluva o dielo
1968/2023
271 851,02 € Tomáš Pohori Nitriansky samosprávny kraj
14. November 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 11/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1990/2023
271 484,38 € NÁRUČ n.o. Nitriansky samosprávny kraj
16. Máj 2023
Zmluva o dielo
945/2023/OMaI
271 200,00 € JEGON s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
11. September 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 11/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1693/2023
269 362,72 € NÁRUČ n.o. Nitriansky samosprávny kraj
20. Január 2023
Zmluva č.4/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
4/2023
268 209,00 € Komunita Kráľovnej pokoja Nitriansky samosprávny kraj
14. September 2022
Stavebné úpravy interiéru „MÔJ DOMOV“, ZSS Topoľčany
2098/2022/OMaI
262 620,00 € BenátCentrum, spol. s r.o. Nitriansky samosprávny kraj
14. Jún 2022
„Zníženie energetickej náročnosti budovy školy“ - SOŠ obchodu, služieb a rozvoja vidieka, Kravany nad Dunajom
1856/2022
261 839,96 € DARTON s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
18. Máj 2023
Dodatok č.1 k zmluve č.31/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
985/2023
261 342,72 € ORLÍK, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
10. Jún 2022
Zmluva č. 7/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
7/2022
Doplnená
260 713,00 € Prameň nádeje, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
14. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 11/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1213/2023
258 840,08 € NÁRUČ n.o. Nitriansky samosprávny kraj
29. Jún 2022
Zmluva o spolupráci a propagácii
1838/2022
252 000,00 € Futbalová Akadémia Nitrianskeho kraja Nitriansky samosprávny kraj
12. Máj 2023
Kúpna zmluva
592/2023/OŠMaŠ
246 028,80 € WOOD - B, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
15. November 2022
„Nákup a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk na Spojenej škole Nitra“ – Laboratórne prístroje a zariadenia
2228/2022
Doplnená
245 999,52 € VINMONT s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
29. Marec 2023
Zmluva č. 11/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 11/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
245 318,00 € NÁRUČ n.o. Nitriansky samosprávny kraj
30. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy IROP-Z-302021BPN2-223-68
2034/2023
244 831,56 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
7. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 53/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1171/2023
243 738,00 € Centrum Slniečko, n.o. Nitriansky samosprávny kraj