Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Február 2024
Zmluva č. 11/2024 o poskytnutí finančných prostriedkov na stravovanie žiakov
11/2024
363 290,60 € BYSTRÍK, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
30. Apríl 2024
Oznámenie č. 1 k zmluve č. 25/2024
381/2024
358 026,60 € Adventus, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
7. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku na rok 2024
15/2024
355 564,00 € Prameň nádeje, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
11. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy/školského zariadenia
2/2022
Doplnená
358 672,00 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra Nitriansky samosprávny kraj
21. August 2023
Zmluva o dielo
1404/2023/KRU
346 564,80 € MULTIMONTÁŽE, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
22. December 2022
Zmluva č. 2/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy / školského zariadenia
2/2023
Doplnená
327 650,43 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
67/2024
324 483,00 € Spoločnosť Zlatý vek Nitriansky samosprávny kraj
12. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve č.19/2023 o poskytovaí finančného príspevku na prevádzku
1067/2023
324 482,40 € Spoločnosť Zlatý vek Nitriansky samosprávny kraj
20. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na kapitálové výdavky
1899/2022/ODaPK
Doplnená
321 700,00 € Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Nitriansky samosprávny kraj
30. Apríl 2024
Oznámenie č. 1 k zmluve č. 15/2024.
357/2024
318 773,40 € Prameň nádeje, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
13. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku na rok 2024
25/2024
317 107,00 € Adventus, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
24. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na kapitálové výdavky <br>financovanie nákupu technického a strojného vybavenia
1478/2023
315 000,00 € RSÚC Nitra a.s. Nitriansky samosprávny kraj
9. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
117/2024
312 981,75 € Centrum Slniečko, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
30. Apríl 2024
Oznámenie č. 1 k Zmluve č. 117/2024 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
291/2024
302 962,13 € Centrum Slniečko, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
28. Október 2022
Rozhladňa Dolná Nitra
2185/2022/OCR
298 049,53 € DHAP s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
28. Marec 2023
Dodatok č. 1
171/2023
298 049,53 € DHAP, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
10. November 2022
Zmluva o dielo
328_2020
Doplnená
295 000,00 € Inštitút priestorového plánovania Nitriansky samosprávny kraj
1. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve č.4/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1071/2023
294 188,88 € Komunita Kráľovnej pokoja Nitriansky samosprávny kraj
3. Február 2023
Zmluva č. 53/2/2023 o poskytovaní príspevku na prevádzku
Zmluva č. 53/2/2023 o poskytovaní príspevku na prevádzku
293 130,00 € Centrum Slniečko, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
2. Jún 2022
Zmluva č. 11/2/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
11/2/2022
Doplnená
292 339,00 € NÁRUČ n.o. Nitriansky samosprávny kraj