Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Október 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. . Z311071CBW5 - Malé zlepšenia e-gov služieb
2164/2022
470 141,76 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Nitriansky samosprávny kraj
10. November 2022
Zmluva o dielo
2223/2022/OMaI
455 880,00 € BenátCentrum, spol. s r.o. Nitriansky samosprávny kraj
30. Apríl 2024
Oznámenie č.1 k zmluve č.53/2024
314/2024
454 825,90 € HUMANIT n.o. Nitriansky samosprávny kraj
31. Január 2023
Zmluva č. 27/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 27/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
453 839,00 € Grandpark, nezisková organizácia Nitriansky samosprávny kraj
17. Máj 2023
„Nákup technologických zariadení a vybavenia dielní s príslušenstvom“ – SOŠ techniky a služieb Nitra IROP Modernizácia dielní pre odbor autoopravár <br>IROP-PO2-SC223-2016-14 , časť III. <br>
654/2023
453 324,00 € PETERSON TECHNIK s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2022
Zmluva č. 5/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
5/2022
Doplnená
450 536,00 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nových Zámkoch Nitriansky samosprávny kraj
12. Apríl 2022
Zmluva o dielo
250/2022/OMaI
442 800,00 € PP INVEST, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
30. Apríl 2024
Oznámenie č. 1 k Zmluve č. 82/2024 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
393/2024
431 479,20 € Grandpark, nezisková organizácia Nitriansky samosprávny kraj
1. Jún 2022
Zmluva č. 28/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
28/2022
Doplnená
420 734,00 € Grandpark, nezisková organizácia Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
105/2024
408 985,00 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nových Zámkoch Nitriansky samosprávny kraj
10. Máj 2024
Dodatok č.1 k zmluve č.105/2024 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
434/2024
408 985,00 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nových Zámkoch Nitriansky samosprávny kraj
18. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302021ALW3-223-47
1926/2023
407 164,52 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Nitriansky samosprávny kraj
6. Júl 2022
Zmluva o dielo
1912/2022/OMaI
404 152,49 € MULTIMONTÁŽE, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
20. Január 2023
Zmluva č.58/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
58/2023
395 972,00 € HUMANIT, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
18. Máj 2023
Dodatok č.1 k zmluve č.58/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
957/2023
393 134,40 € HUMANIT n.o. Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
64/2024
393 134,00 € HUMANIT n.o. Nitriansky samosprávny kraj
16. Máj 2023
Zmluva o dielo
946/2023/OMaI
382 800,00 € JEGON, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
20. December 2023
Dohoda o urovnaní
2072/2023
378 245,66 € BAUMANN Nitra s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
30. Apríl 2024
Oznámenie č.1 k zmluve č.67/2024
317/2024
366 352,80 € Spoločnosť Zlatý vek Nitriansky samosprávny kraj
12. Február 2024
Zmluva č. 11/2024 o poskytnutí finančných prostriedkov na stravovanie žiakov
11/2024
363 290,60 € BYSTRÍK, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj