Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. August 2023
Zmluva o dielo
1404/2023/KRU
346 564,80 € MULTIMONTÁŽE, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
22. December 2022
Zmluva č. 2/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy / školského zariadenia
2/2023
Doplnená
327 650,43 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra Nitriansky samosprávny kraj
12. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve č.19/2023 o poskytovaí finančného príspevku na prevádzku
1067/2023
324 482,40 € Spoločnosť Zlatý vek Nitriansky samosprávny kraj
20. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na kapitálové výdavky
1899/2022/ODaPK
Doplnená
321 700,00 € Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Nitriansky samosprávny kraj
24. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na kapitálové výdavky <br>financovanie nákupu technického a strojného vybavenia
1478/2023
315 000,00 € RSÚC Nitra a.s. Nitriansky samosprávny kraj
28. Október 2022
Rozhladňa Dolná Nitra
2185/2022/OCR
298 049,53 € DHAP s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
28. Marec 2023
Dodatok č. 1
171/2023
298 049,53 € DHAP, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
10. November 2022
Zmluva o dielo
328_2020
Doplnená
295 000,00 € Inštitút priestorového plánovania Nitriansky samosprávny kraj
1. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve č.4/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1071/2023
294 188,88 € Komunita Kráľovnej pokoja Nitriansky samosprávny kraj
3. Február 2023
Zmluva č. 53/2/2023 o poskytovaní príspevku na prevádzku
Zmluva č. 53/2/2023 o poskytovaní príspevku na prevádzku
293 130,00 € Centrum Slniečko, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
2. Jún 2022
Zmluva č. 11/2/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
11/2/2022
Doplnená
292 339,00 € NÁRUČ n.o. Nitriansky samosprávny kraj
28. August 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 24/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1471/2023
292 173,70 € Adventus, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
20. Január 2023
Zmluva č.19/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
19/2023
290 691,00 € Spoločnosť Zlatý vek Nitriansky samosprávny kraj
13. Júl 2023
Rámcová zmluva na Dodanie hardvérového vybavenia, softvéru a súvisiacich služieb - časť I. - Počítačové zariadenia a príslušenstvo
641/2021
Doplnená
282 822,72 € MICROCOMP-Computersystém, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
11. Júl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 7/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
962/2023
279 360,60 € Prameň nádeje, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
6. November 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BLV2-72-74 zo dňa 30.01.2023
1977/2023
279 201,20 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
31. Január 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z302071BLV2
312023
279 201,18 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Nitriansky samosprávny kraj
17. Január 2023
Zmluva č.31/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
32/2023
279 186,00 € ORLÍK, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
18. Júl 2023
Kúpna zmluva
1221/2023
278 362,80 € Habilis Steel, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
1. Jún 2022
Zmluva č.32/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
32/2022
277 722,00 € ORLÍK, o.z. Nitriansky samosprávny kraj