Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Október 2023
Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom z dôvodu aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl.2 tohto Dodatku ALR1 Modernizácia dielní pre odbor autoopravár
1893/2023
681 348,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
7. November 2022
Poistenie majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, II. ČASŤ - Havarijné poistenie (KASKO) motorových vozidiel, poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
2226/2022
Doplnená
661 123,96 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Nitriansky samosprávny kraj
4. September 2023
Dodatok č.1 k rámcovej dohode č.2226/2022/EO pre havarijné poistenie (KASKO) motorových vozidiel, poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle a pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
1532/2023
661 123,94 € Kooperatíva, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
17. August 2022
Zmluva o dielo
2034/2022/OMaI
658 962,52 € PORR s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
18. Október 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BQC3-223-68 zo dňa 09.08.2022
1927/2023
658 746,56 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
6. Február 2024
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BQC3-223-68 zo dňa 09.08.2022
135/2024
658 746,56 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
16. Jún 2022
Zmluva o dielo
1865/2022/OMaI
658 070,92 € MVK mont, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
10. August 2022
Zmluva o dielo
2035/2022
647 629,86 € AVAL s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
8. September 2022
„Modernizáciou školy k lepšiemu uplatneniu v technických profesiách – Spojená škola Nivy 2, 927 05 Šaľa“, 1. časť
2077/2022/OŠ
640 221,60 € MIVASOFT, spol. s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
1. December 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021N939-223-14 zo dňa 13.6.2019
2033/2023
624 574,20 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
6. September 2022
Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ technickej vo Vrábľoch - Didaktická technika
2066/2022/OŠ
612 696,00 € MIVASOFT, spol. s r.o. Nitriansky samosprávny kraj
9. Máj 2022
Kúpna Zmluva
614/2022/OŠ
570 000,00 € WOOD - B s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z-302021BBS9-1033/2022
567 096,80 € Ministerstvo zdravotníctva SR Nitriansky samosprávny kraj
28. Október 2022
Zmluva o dielo
2201/2022/OMaI
538 791,20 € SPORT NITRA s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
16. Jún 2022
„Zlepšenie materiálno-technického vybavenia odborných učební a dielní“ - SOŠ Šurany, časť III. – Didaktické pracoviská
1836/2022/VOaKI
Doplnená
502 132,80 € DIDACTIC Martin, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
24. August 2023
Zmluva o dielo.
1328/2023
492 000,01 € MARO,s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
15. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 5/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1223/2023
489 370,80 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nových Zámkoch Nitriansky samosprávny kraj
1. Február 2023
Zmluva č. 5/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 5/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
488 417,00 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nových Zámkoch Nitriansky samosprávny kraj
15. Júl 2022
„Rekonštrukcia zvislých kanalizácií, vodovodných rozvodov a sociálnych zariadení v budove internátu SOŠ veterinárnej v Nitre“
1928/2022/VOaKI
477 052,21 € EKO stavin s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
7. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 27/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1165/2023
471 004,10 € Grandpark, nezisková organizácia Nitriansky samosprávny kraj