Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Január 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP IROP-Z-302021M486-223-14
2495/2022
1 077 192,93 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Nitriansky samosprávny kraj
21. Október 2022
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021M437-223-14 zo dňa 06.11.2018
2171/2022
1 062 384,69 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Nitriansky samosprávny kraj
9. Jún 2022
Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo č. 21040761, evidovanú pod č. 2320/2021/ODaPK
1834/2022/ODaPK
1 056 094,70 € Metrostav DS a.s. Nitriansky samosprávny kraj
26. Október 2023
Zmluva o dielo
1937/2023/ODPK
1 010 044,92 € EUROVIA SK, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2022
Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo č. 2021/FA/01/018, evidovanú pod č. 2139/2021/ODaPK
1861/2022/ODaPK
961 232,71 € STRABAG s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
1. Júl 2022
Modernizácia cesty II/514 - časť 2.:Cesta II/514 Veľké Ripňany-hranica kraja
2022/FC/01/004, 1826/2022/ODaPK
937 733,92 € STRABAG s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
28. Júl 2022
Dodatok č. 3 ku Zmluve o dielo č. 2021/FA/01/018, evidovanú pod č. 2139/2021/ODaPK
1962/2022/ODaPK
923 043,61 € STRABAG s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
13. Júl 2023
Rámcová dohoda na Dodanie hardvérového vybavenia, softvéru a súvisiacich služieb - časť II. - Servery, diskové polia, sieťové prvky a príslušenstvo
642/2021
Doplnená
915 862,20 € MICROCOMP-Computersystém, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
25. Júl 2023
Dodatok č. 1 k ZoD č. 1826/2022/ODaPK<br>Modernizácia cesty č. II/514 - časť 2 Veľké Ripňany - hranica kraja
1327/2023
914 674,09 € STRABAG s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
2. November 2022
„Zlepšenie materiálno-technického vybavenia odborných učební a dielní“ – SOŠ Šurany, 2. časť
2177/2022
881 972,40 € MIVASOFT, spol.s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
13. November 2023
Dohoda o urovnaní
1958/2023
864 189,56 € COLAS Út Építoipari Zrt, a COLAS Slovakia, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
24. August 2022
„Zlepšenie materiálno technického vybavenia odborných učební SŠ Nové Zámky “ časť II.
1948/2022/OŠ
Doplnená
885 300,00 € AUTOCONT s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
1. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU IROP-Z-302071BKA5-72-74
135/2023
808 709,77 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Nitriansky samosprávny kraj
6. November 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BKA5-72-74 zo dňa 28.02.2023
1976/2023
808 709,75 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
26. Október 2023
Zmluva o dielo
1936/2023/ODaPK
806 905,86 € BAUMANN Nitra s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
19. Január 2024
Dodatok č. 1 IROP-D1-302021X282-223-47 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021X282-223-47
5/2024
775 932,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
25. Marec 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021X282-223-47
198/2024
775 932,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
3. Máj 2023
Zmluva o dielo Výstavba Ipeľského mosta medzi Ipolydamásd - Chľaba (Helemba)
98/2021/ODaPK
732 616,61 € Skupina dodávateľov: COLAS Út Építőipari Zrt. Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Bocskai Út 73, 1113 Budapest, Maďarsko - vedúci skupiny COLAS Slovakia, a.s., Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovenská republika - člen skupiny Nitriansky samosprávny kraj
13. September 2022
Zmluva o dielo
2069/2022/OMaI
718 665,60 € BenátCentrum, spol. s r.o. Nitriansky samosprávny kraj
9. Október 2023
Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom z dôvodu aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl.2 tohto Dodatku ALR1 Modernizácia dielní pre odbor autoopravár
1893/2023
681 348,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj