Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2022
„Zlepšenie materiálno-technického vybavenia odborných učební a dielní“ – SOŠ Šurany, 2. časť
2177/2022
881 972,40 € MIVASOFT, spol.s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
13. November 2023
Dohoda o urovnaní
1958/2023
864 189,56 € COLAS Út Építoipari Zrt, a COLAS Slovakia, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
24. August 2022
„Zlepšenie materiálno technického vybavenia odborných učební SŠ Nové Zámky “ časť II.
1948/2022/OŠ
Doplnená
885 300,00 € AUTOCONT s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
1. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU IROP-Z-302071BKA5-72-74
135/2023
808 709,77 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Nitriansky samosprávny kraj
6. November 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BKA5-72-74 zo dňa 28.02.2023
1976/2023
808 709,75 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
26. Október 2023
Zmluva o dielo
1936/2023/ODaPK
806 905,86 € BAUMANN Nitra s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
3. Máj 2023
Zmluva o dielo Výstavba Ipeľského mosta medzi Ipolydamásd - Chľaba (Helemba)
98/2021/ODaPK
732 616,61 € Skupina dodávateľov: COLAS Út Építőipari Zrt. Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Bocskai Út 73, 1113 Budapest, Maďarsko - vedúci skupiny COLAS Slovakia, a.s., Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovenská republika - člen skupiny Nitriansky samosprávny kraj
13. September 2022
Zmluva o dielo
2069/2022/OMaI
718 665,60 € BenátCentrum, spol. s r.o. Nitriansky samosprávny kraj
9. Október 2023
Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom z dôvodu aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl.2 tohto Dodatku ALR1 Modernizácia dielní pre odbor autoopravár
1893/2023
681 348,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
7. November 2022
Poistenie majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, II. ČASŤ - Havarijné poistenie (KASKO) motorových vozidiel, poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
2226/2022
Doplnená
661 123,96 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Nitriansky samosprávny kraj
4. September 2023
Dodatok č.1 k rámcovej dohode č.2226/2022/EO pre havarijné poistenie (KASKO) motorových vozidiel, poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle a pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
1532/2023
661 123,94 € Kooperatíva, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
17. August 2022
Zmluva o dielo
2034/2022/OMaI
658 962,52 € PORR s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
18. Október 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BQC3-223-68 zo dňa 09.08.2022
1927/2023
658 746,56 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
16. Jún 2022
Zmluva o dielo
1865/2022/OMaI
658 070,92 € MVK mont, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
10. August 2022
Zmluva o dielo
2035/2022
647 629,86 € AVAL s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
8. September 2022
„Modernizáciou školy k lepšiemu uplatneniu v technických profesiách – Spojená škola Nivy 2, 927 05 Šaľa“, 1. časť
2077/2022/OŠ
640 221,60 € MIVASOFT, spol. s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
1. December 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021N939-223-14 zo dňa 13.6.2019
2033/2023
624 574,20 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
6. September 2022
Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ technickej vo Vrábľoch - Didaktická technika
2066/2022/OŠ
612 696,00 € MIVASOFT, spol. s r.o. Nitriansky samosprávny kraj
9. Máj 2022
Kúpna Zmluva
614/2022/OŠ
570 000,00 € WOOD - B s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z-302021BBS9-1033/2022
567 096,80 € Ministerstvo zdravotníctva SR Nitriansky samosprávny kraj