Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. August 2023
Zmluva o dielo - "Modernizácie vybraných úsekov ciest II. a III. triedy – zvýšenie bezpečnosti na rok 2023" - Časť B
1322/2023/ODaPK
1 619 371,88 € Doprastav a.s. Nitriansky samosprávny kraj
8. November 2023
Dodatok č. 1 k ZoD č. 1322/2023/ODaPK <br>Modernizácia vybraných úsekov ciest II. a III. triedy - zvýšenie bezpečnosti na rok 2023, ČASŤ B
1997/2023
1 583 818,25 € Doprastav, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
13. September 2022
„Cesta II/588 – Križovatka I/75 – obec Farná“
2045/2022/ODaPK
1 559 982,64 € COLAS Slovakia, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
21. Júl 2022
Dodatok č. 3 ku Zmluve o dielo č. 196/2021/08411, evidovanú pod č. 2285/2021/ODaPK
1963/2022/ODaPK
1 545 547,40 € COLAS Slovakia, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
22. December 2022
Dodatok č. 4 ku Zmluve o dielo č. 196/2021/08411, evidovanú pod č. 2285/2021/ODaPK
2405/2022/ODaPK
1 511 100,14 € COLAS Slovakia, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
14. August 2023
"Modernizácie vybraných úsekov ciest II. a III. triedy – zvýšenie bezpečnosti na rok 2023" - Časť C
1347/2023/ODaPK
1 411 968,25 € EUROVIA SK,a.s. Nitriansky samosprávny kraj
5. Apríl 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021L287-223-14 zo dňa 2.11.2018
175/2023
1 394 928,38 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
27. Marec 2024
„Rekonštrukcia pavilónu B „NITRAVA“, ZSS Nitra
39/2024/MAJ
1 394 428,32 € GEMMA stavebná firma a.s. Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2022
Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo č. 196/2021/08411, evidovanú pod č. 2285/2021/ODaPK
1864/2022/ODaPK
1 378 329,97 € COLAS Slovania, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
13. Júl 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme evidovanej pod č. 1985/2017/MAJ
1332/2023
1 340 000,00 € Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
9. Február 2023
Dodatok č. 06 k zmluve o poskytnutí NFP č. Z314011ABD1
115/2023
1 311 895,63 € Ministerstvo vnútra SR Nitriansky samosprávny kraj
31. Máj 2022
Zmluva o dielo
1753/2022/OMaI
1 307 804,76 € REKONDÍCIA SK s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
1. Júl 2022
Modernizácia cesty II/514 - časť 1.: Cesta II/514 Horné Štitáre-Nemčice
2022/FC/01/003, 1823/2022/ODaPK
1 295 422,55 € STRABAG s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
26. Júl 2023
Dodatok č. 1 k ZoD č. 1823/2022/ODaPK<br>Modernizácia cesty č. II/514 - časť 1. Horné Štitáre - Nemčice
1326/2023
1 266 656,98 € STRABAG s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
6. Október 2023
„Rekonštrukcia hlavnej budovy Podunajského múzea v Komárne“
1280/2023
Doplnená
1 446 814,72 € GEMMA stavebná firma a.s. Nitriansky samosprávny kraj
25. Október 2022
Zmluva o dielo
2184/2022/OMaI
1 247 083,20 € GEMMA stavebná firma a.s. Nitriansky samosprávny kraj
9. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1757/2021/OCR
1773/2022
1 241 202,97 € BAUMANN Nitra s r.o. Nitriansky samosprávny kraj
23. August 2022
„Cesta II/527 Šahy – hranica kraja“
2001/2022/ODaPK
1 192 689,97 € EUROVIA SK, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
25. Apríl 2023
Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít Projektu 302011ALT7: Cesta II/527 Šahy – hranica kraja
586/2023
1 155 426,50 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
20. November 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011ALT7-11-44
2027/2023
1 155 426,50 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj