Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2022
Zmluva o dielo
1753/2022/OMaI
1 307 804,76 € REKONDÍCIA SK s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
1. Júl 2022
Modernizácia cesty II/514 - časť 1.: Cesta II/514 Horné Štitáre-Nemčice
2022/FC/01/003, 1823/2022/ODaPK
1 295 422,55 € STRABAG s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
26. Júl 2023
Dodatok č. 1 k ZoD č. 1823/2022/ODaPK<br>Modernizácia cesty č. II/514 - časť 1. Horné Štitáre - Nemčice
1326/2023
1 266 656,98 € STRABAG s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
6. Október 2023
„Rekonštrukcia hlavnej budovy Podunajského múzea v Komárne“
1280/2023
1 259 083,20 € GEMMA stavebná firma a.s. Nitriansky samosprávny kraj
25. Október 2022
Zmluva o dielo
2184/2022/OMaI
1 247 083,20 € GEMMA stavebná firma a.s. Nitriansky samosprávny kraj
9. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1757/2021/OCR
1773/2022
1 241 202,97 € BAUMANN Nitra s r.o. Nitriansky samosprávny kraj
23. August 2022
„Cesta II/527 Šahy – hranica kraja“
2001/2022/ODaPK
1 192 689,97 € EUROVIA SK, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
25. Apríl 2023
Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít Projektu 302011ALT7: Cesta II/527 Šahy – hranica kraja
586/2023
1 155 426,50 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
20. November 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011ALT7-11-44
2027/2023
1 155 426,50 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
11. August 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2001/2022/ODaPK <br>Cesta II/527 Šahy - hranica kraja
1360/2023
1 153 814,00 € EUROVIA SK, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
5. Január 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP IROP-Z-302021M486-223-14
2495/2022
1 077 192,93 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Nitriansky samosprávny kraj
21. Október 2022
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021M437-223-14 zo dňa 06.11.2018
2171/2022
1 062 384,69 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Nitriansky samosprávny kraj
9. Jún 2022
Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo č. 21040761, evidovanú pod č. 2320/2021/ODaPK
1834/2022/ODaPK
1 056 094,70 € Metrostav DS a.s. Nitriansky samosprávny kraj
26. Október 2023
Zmluva o dielo
1937/2023/ODPK
1 010 044,92 € EUROVIA SK, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2022
Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo č. 2021/FA/01/018, evidovanú pod č. 2139/2021/ODaPK
1861/2022/ODaPK
961 232,71 € STRABAG s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
1. Júl 2022
Modernizácia cesty II/514 - časť 2.:Cesta II/514 Veľké Ripňany-hranica kraja
2022/FC/01/004, 1826/2022/ODaPK
937 733,92 € STRABAG s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
28. Júl 2022
Dodatok č. 3 ku Zmluve o dielo č. 2021/FA/01/018, evidovanú pod č. 2139/2021/ODaPK
1962/2022/ODaPK
923 043,61 € STRABAG s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
13. Júl 2023
Rámcová dohoda na Dodanie hardvérového vybavenia, softvéru a súvisiacich služieb - časť II. - Servery, diskové polia, sieťové prvky a príslušenstvo
642/2021
Doplnená
915 862,20 € MICROCOMP-Computersystém, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
25. Júl 2023
Dodatok č. 1 k ZoD č. 1826/2022/ODaPK<br>Modernizácia cesty č. II/514 - časť 2 Veľké Ripňany - hranica kraja
1327/2023
914 674,09 € STRABAG s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
2. November 2022
„Zlepšenie materiálno-technického vybavenia odborných učební a dielní“ – SOŠ Šurany, 2. časť
2177/2022
881 972,40 € MIVASOFT, spol.s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj