Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
72/2024
150 157,00 € SENIOR HOUSE n.o. Nitriansky samosprávny kraj
14. November 2022
Kúpna zmluva
2231/2022
150 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj MUDr. Danica Verébová
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí dlhodobej návratnej finančnej výpomoci
2127/2023
150 000,00 € Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávneho kraja, s. r. o. Nitriansky samosprávny kraj
30. Apríl 2024
Oznámenie č. 1 k zmluve č. 32/2024
387/2024
149 871,60 € Timoteus, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
17. Máj 2023
„Nákup technologických zariadení a vybavenia dielní s príslušenstvom“ – SOŠ techniky a služieb Nitra IROP Modernizácia dielní pre odbor autoopravár <br>IROP-PO2-SC223-2016-14 - časť I.
655/2023
149 784,00 € Homola spol. s r.o. Nitriansky samosprávny kraj
7. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2/1/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1164/2023
147 912,00 € EFFETA - strediska Sv. Františka Saleského Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
77/2024
147 912,00 € EFFETA - strediska Sv. Františka Saleského Nitriansky samosprávny kraj
10. Máj 2024
Dodatok č.1 k zmluve č.77/2024 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
432/2024
147 912,00 € EFFETA, o. z. Nitriansky samosprávny kraj
7. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 49/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1203/2023
147 492,00 € SOLIDARITAS n.o. Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
102/2024
147 492,00 € SOLIDARITAS n.o. Nitriansky samosprávny kraj
17. Január 2023
Zmluva č. 15/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
15/2023
146 940,00 € Sociálne služby Vrba n.o. Nitriansky samosprávny kraj
31. Máj 2022
Zmluva č. 16/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
16/2022
Doplnená
146 170,00 € Sociálne služby Vrba n.o. Nitriansky samosprávny kraj
2. Jún 2022
Zmluva č.4/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
4/2022
Doplnená
141 974,00 € Komunita Kráľovnej pokoja Nitriansky samosprávny kraj
10. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 15/2024
435/2024
141 701,00 € Prameň nádeje, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
30. Apríl 2024
Oznámenie č. 1 k zmluve č. 20/2024
373/2024
141 031,20 € Sociálne služby VRBA, n. o. Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
107/2024
141 007,00 € SOCIA Nitriansky samosprávny kraj
10. Máj 2024
Dodatok č.1 k zmluve č.107/2024 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
433/2024
141 007,00 € SOCIA Nitriansky samosprávny kraj
15. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 10/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1219/2023
141 006,95 € SOCIA Nitriansky samosprávny kraj
24. Máj 2023
Dodatok č.1 k zmluve č. 22/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
967/2023
140 117,40 € Hospic Sv. Františka z Assisi, n. o. Nitriansky samosprávny kraj
6. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 20/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
990/2023
140 117,40 € Aira, n. o. Nitriansky samosprávny kraj