Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 8/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
959/2023
184 365,00 € Prameň nádeje, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
113/2024
184 351,20 € Hesperus n.o. Nitriansky samosprávny kraj
16. Jún 2022
„Zlepšenie materiálno-technického vybavenia odborných učební a dielní“ - SOŠ Šurany, časť I. – Didaktické pracoviská
1835/2022/VOaKI
Doplnená
183 468,00 € DIDACTIC Martin, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
10. Jún 2022
Zmluva č. 8/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
8/2022
Doplnená
182 712,00 € Prameň nádeje, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
31. Júl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 70/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
950/2023
182 601,60 € ABA - careandmore Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
103/2024
181 557,48 € Prosocia Nitriansky samosprávny kraj
4. Apríl 2024
Zmluva o dielo - "Havarijný stav telocvične" - SOŠ gastronómie a služieb, Šurany
195/2024
180 027,85 € GEMMA stavebná firma a.s. Nitriansky samosprávny kraj
28. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1753/2022/OMaI - stavebné úpravy V KAŠTIELI ZSS Horné Obdokovce
1994/2023
180 000,00 € REKONDÍCIA SK s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
6. September 2022
Zmluva o dielo
2072/2022/OMaI
179 855,10 € EKO stavin s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
15. August 2023
"Odstránenie havarijného stavu kotolne" - SOŠ obchodu a služieb, Zlaté Moravce
1336/2023
179 767,84 € DAMI-TZB, spol. s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
17. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1720/2022/OMaI
234 2023
179 575,92 € jai group s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
31. Január 2023
Zmluva č. 41/2023 o poskytovaní príspevku na prevádzku
Zmluva č. 41/2023 o poskytovaní príspevku na prevádzku
178 644,96 € Prosocia Nitriansky samosprávny kraj
19. Október 2023
„Nákup modernej techniky pre praktické vyučovanie študentov SPŠSE Nitra – Elektrické merania a Spôsobilosť“
1885/2023
177 960,00 € MIVASOFT spol. s r.o. Nitriansky samosprávny kraj
18. August 2023
„Dodávka a montáž protipožiarnych dverí a zárubní - „Viničky“, ZSS Nitra
1416/2023
177 876,00 € Dušan Mesároš MEMAX Nitriansky samosprávny kraj
14. November 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 41/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1992/2023
172 246,84 € Prosocia Nitriansky samosprávny kraj
28. Jún 2022
Zmluva č. 50/2/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
50/2/2022
Doplnená
171 720,00 € Centrum Slniečko, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
16. August 2022
Zmluva o dielo
2047/2022
170 779,15 € Tomáš Pohori Nitriansky samosprávny kraj
30. Apríl 2024
Oznámenie č. 1 k Zmluve č. 113/2024 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
400/2024
168 362,05 € Hesperus n.o. Nitriansky samosprávny kraj
15. Február 2023
Zmluva č. 33/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 33/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
167 916,13 € Hesperus n.o. Nitriansky samosprávny kraj
7. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 41/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1167/2023
167 591,52 € Prosocia Nitriansky samosprávny kraj