Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2022
Zmluva o dielo
143/2022/OMaI
199 918,56 € LEVSTAV - LEVICE, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
30. Apríl 2024
Oznámenie č. 1 k Zmluve č. 103/2024 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
296/2024
198 973,31 € Prosocia Nitriansky samosprávny kraj
31. Máj 2022
Dodatok č. 1 k zmluve č. 34/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
Dodatok č. 1 k zmluve č. 34/2022 o poskytovaní príspevku na prevádzku
198 846,96 € Hesperus n.o. Nitriansky samosprávny kraj
14. Apríl 2022
Dodatok č. 31 k Nájomnej zmluve č. 53/2007/HOSPSTRAT
563/2022
197 849,25 € Regionálna správa a údržba ciest Nitra a..s. Nitriansky samosprávny kraj
17. Apríl 2024
Dodatok č. 35 k Nájomnej zmluve č. 53/2007/HOSPSTRAT
253/2024/ ODaPK
196 965,99 € Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Nitriansky samosprávny kraj
30. Apríl 2024
Oznámenie č. 1 k zmluve č. 36/2024
390/2024
195 765,45 € ABA - careandmore, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
6. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku na rok 2024
36/2024
194 940,00 € ABA - careandmore, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
17. Apríl 2023
Dodatok č. 33 k Nájomnej zmluve č. 53/2007/HOSPSTRAT
580/2023
193 161,30 € RSÚC Nitra a.s. Nitriansky samosprávny kraj
1. December 2023
„Prístavba a stavebné úpravy Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch“ - projektová dokumentácia
2025/2023
191 952,00 € Metarch, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
14. Október 2022
„Zníženie energetickej náročnosti „V KAŠTIELI“, ZSS Horné Obdokovce - IV. etapa“
2091/2022/OMaI
191 873,60 € TRISTAN STAV s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
31. Máj 2022
„Spracovanie komplexného diagnostického posudku mostov vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja nachádzajúcich sa na cestách II. a III. triedy“
CZ 1775/2022/VOaKI
189 340,80 € AFRY CZ s.r.o. - organizačná zložka Slovensko Nitriansky samosprávny kraj
14. November 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 53/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1989/2023
188 343,00 € Centrum Slniečko, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
5. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1280/2023/OMaI
226/2024
187 731,52 € GEMMA stavebná firma a.s. Nitriansky samosprávny kraj
22. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2184/2022/OMaI
1253/2023
186 959,74 € GEMMA stavebná firma a.s. Nitriansky samosprávny kraj
30. Apríl 2024
Oznámenie č. 1 k Zmluve č. 80/2024 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
396/2024
186 862,50 € EFFETA - strediska Sv. Františka Saleského Nitriansky samosprávny kraj
7. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2/4/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1161/2023
186 075,00 € EFFETA - strediska Sv. Františka Saleského Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
80/2024
186 075,00 € EFFETA - strediska Sv. Františka Saleského Nitriansky samosprávny kraj
19. Január 2023
Zmluva č.16/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
16/2023
184 985,00 € SYMPATHY, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
11. Júl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 8/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
959/2023
184 365,00 € Prameň nádeje, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
113/2024
184 351,20 € Hesperus n.o. Nitriansky samosprávny kraj