Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2022
Zmluva č. 16/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
16/2022
Doplnená
146 170,00 € Sociálne služby Vrba n.o. Nitriansky samosprávny kraj
2. Jún 2022
Zmluva č.4/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
4/2022
Doplnená
141 974,00 € Komunita Kráľovnej pokoja Nitriansky samosprávny kraj
15. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 10/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1219/2023
141 006,95 € SOCIA Nitriansky samosprávny kraj
24. Máj 2023
Dodatok č.1 k zmluve č. 22/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
967/2023
140 117,40 € Hospic Sv. Františka z Assisi, n. o. Nitriansky samosprávny kraj
6. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 20/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
990/2023
140 117,40 € Aira, n. o. Nitriansky samosprávny kraj
1. Jún 2022
Zmluva č.6/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
6/2022
Doplnená
139 361,00 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Komárno Nitriansky samosprávny kraj
23. August 2023
„Rekonštrukcia vnútroareálového vodovodu“ – SOŠ polytechnická, Zlaté Moravce
1530/2023
139 199,55 € Cairos, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
31. Máj 2022
Zmluva č. 23/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
23/2022
Doplnená
138 861,00 € Hospic Sv. Františka z Assisi, n. o. Nitriansky samosprávny kraj
1. Jún 2023
Moderná škola je zárukou zvýšenia počtu žiakov na praktickom vyučovaní /časť 1. ZÁHRADA/
651/2023
138 360,00 € GROLOS, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
23. Máj 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 15/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
960/2023
137 548,80 € Sociálne služby VRBA, n. o. Nitriansky samosprávny kraj
1. Jún 2022
Zmluva č. 10/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
10/2022
Doplnená
137 452,00 € SOCIA Nitriansky samosprávny kraj
14. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 43/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1234/2023
136 648,17 € ALŽBETKA, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
8. September 2022
„Modernizáciou školy k lepšiemu uplatneniu v technických profesiách – Spojená škola Nivy 2, 927 05 Šaľa“, 2. časť
2078/2022/OŠ
136 374,00 € MIVASOFT, spol. s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
3. Február 2023
Zmluva č. 49/2023 o poskytovaní finančného príspevku
Zmluva č. 49/2023 o poskytovaní finančného príspevku
132 132,00 € SOLIDARITAS n.o. Nitriansky samosprávny kraj
6. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 3/1/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
977/2023
130 472,16 € Oazis, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
31. Máj 2022
Zmluva č. 34/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
34/2022
130 188,24 € Hesperus n.o. Nitriansky samosprávny kraj
24. Október 2022
Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo, evidovaná pod č. 141/2022/ODaPK
2189/2022/ODaPK
128 645,94 € ZE-PRA PLUS, spol. s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
15. November 2023
„Oprava asfaltového krytu vozovky III/1610 (staničenie km 4,751 – km 5,751)“
2008/2023
127 972,20 € EUROVIA SK,a.s. Nitriansky samosprávny kraj
1. Jún 2022
Zmluva č. 55/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
55/2022
Doplnená
125 555,00 € HUMANIT, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
20. Január 2023
Zmluva č. 20/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
20/2/2023
125 525,00 € Aira, n.o. Nitriansky samosprávny kraj