Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2023
Zmluva o výpožičke
2462/2022
0,00 € Jozef Stankovský Nitriansky samosprávny kraj
30. Január 2023
Zmluva o výpožičke
2427/2022
0,00 € Marta Balážová Nitriansky samosprávny kraj
30. Január 2023
Zmluva o výpožičke
2441/2022
0,00 € Milan GALABA Nitriansky samosprávny kraj
30. Január 2023
Zmluva o výpožičke
2449/2022
0,00 € Marián KÉRY Nitriansky samosprávny kraj
30. Marec 2023
Zmluva č. 2/3/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 2/3/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
0,00 € EFFETA - stredisko Sv. Františka Saleského Nitriansky samosprávny kraj
31. Január 2023
Zmluva o výpožičke
2450/2022
0,00 € Otokar KLEIN Nitriansky samosprávny kraj
2. Február 2023
Dodatok č.1 k zmluve č.50/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
50/2023
0,00 € Diecézna charita Nitra Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2023
Dohoda o zverení referentského motorového vozidla do používania ev.č. 2325/2019
108/2023
0,00 € Ing. Dušan Volek, PhDr. Juraj Soboňa Nitriansky samosprávny kraj
10. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie a/alebo plynu č. 1765/2021 zo dňa 29.06.2021
107/2023/KR
0,00 € Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA Nitriansky samosprávny kraj
17. Február 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke č. 2440/2022
0,00 € Marcel FILAGA Nitriansky samosprávny kraj
20. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby zo dňa 29. decembra 2022, evidovanej pod interným číslom u povinného z vecného bremena 2486/2022/OMaI
117/2023/OMaI
0,00 € KREDITSTAV Piešťany s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
20. Február 2023
Dodatok č. 1ku Zmluve o dielo č. 143/2021/08411, evidovanú pod č. 2282/2021/ODaPK
114/2023/ODaPK
0,00 € COLAS Slovakia, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
23. Február 2023
Zmluvná podnikateľská dohoda Dodatok č. 2 4500014466
132/2023/ODaPK
0,00 € Colas Kozlekedésépíto Zrt. Nitriansky samosprávny kraj
27. Február 2023
Zmluva o využívaní CASH POOLINGU
136
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
2. Marec 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
144/2023
0,00 € Mesto Nitra Nitriansky samosprávny kraj
2. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1980/2022/OMaI
155/2023
0,00 € PS - MOS, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
10. Marec 2023
Zmluva o bežnom účte č.ú. 7000684758/8180
153
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
14. Marec 2023
Zmluva o bežnom účte č.ú.: 7000684774/8180
156
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
16. Marec 2023
Protokol č. 0376/2022-OV-0250305/22-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC
2410/2022/MAJ
0,00 € Slovenský pozemkový fond Nitriansky samosprávny kraj
28. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte č. 7000361764/8180
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte č. 7000361764/8180
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj