Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2023
Dodatok č.1 k zmluve na dodanie tovaru č. 2252/2022/OSV
2403/2022/OSV
0,00 € PALACE s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
13. Január 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č 2306/2021
1/2023
0,00 € Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Nitriansky samosprávny kraj
13. Január 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o bežnom účte č. 7000375998/8180
2498
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
13. Január 2023
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.,
2475
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
17. Január 2023
Zmluva č.40/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
40/2023
0,00 € Bratislavská arcidiecézna charita Nitriansky samosprávny kraj
17. Január 2023
Zmluva č.38/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
38/2023
0,00 € Senior Care Galanta n.o. Nitriansky samosprávny kraj
18. Január 2023
Zmluva č. 18/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
18/2023
0,00 € Bonavita DSS n.o. Nitriansky samosprávny kraj
18. Január 2023
Zmluva č. 29/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
29/2023
0,00 € Občianske združenie DOS Nitriansky samosprávny kraj
18. Január 2023
Zmluva č. 22/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
22/2023
0,00 € Hospic Sv. Františka z Assisi, n. o. Nitriansky samosprávny kraj
18. Január 2023
Zmluva č. 8/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
8/2023
0,00 € Prameň nádeje, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
18. Január 2023
Zmluva č. 3/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
3/2/2023
0,00 € Oazis, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
20. Január 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 143/2022/OMaI
39/2023
0,00 € LEVSTAV - LEVICE, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
26. Január 2023
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku
2389/2022
0,00 € Nemocnica AGEL Levice s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
30. Január 2023
Zmluva o výpožičke
2423/2022
0,00 € Imre Andruskó Nitriansky samosprávny kraj
30. Január 2023
Zmluva o výpožičke
2430/2022
0,00 € Ildikó BAUER Nitriansky samosprávny kraj
30. Január 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke č. 2431/2022
0,00 € Norbert BECSE Nitriansky samosprávny kraj
30. Január 2023
Zmluva o výpožičke
2444/2022
0,00 € Tihamér GYARMATI Nitriansky samosprávny kraj
30. Január 2023
Zmluva o výpožičke
2447/2022
0,00 € Árpád HORVÁTH Nitriansky samosprávny kraj
30. Január 2023
Zmluva o výpožičke
2448/2022
0,00 € Jozef JOBBÁGY Nitriansky samosprávny kraj
30. Január 2023
Zmluva o výpožičke
2459/2022
0,00 € Örs OROSZ Nitriansky samosprávny kraj