Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. November 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb a výkonov súvisiacich so správou a údržbou ciest, mostov a cestného hospodárstva Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3551/2010/DOPRAVA
2263/2022/ODaPK
0,00 € Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Nitriansky samosprávny kraj
24. November 2022
4ks notebook, 10ks PC, 10ks tlačiareň
2252/2022/OSV
0,00 € PALACE s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
29. November 2022
Kúpna zmluva - Odpredaj prebytočnej výpočtovej techniky
2357/2022
0,00 € Ing. Ignác Púchovský Nitriansky samosprávny kraj
29. November 2022
Kúpna zmluva - Odpredaj prebytočnej výpočtovej techniky
2355/2022
0,00 € JUDr. Dušan Malovec, PhD. Nitriansky samosprávny kraj
1. December 2022
Protokol č. 01561/2022-OV-0250148/22-00
1717/2022
0,00 € Nitriansky samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
13. December 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
2249/2022
0,00 € Nitriansky samosprávny kraj MDMK Retail PAL s.r.o.
19. December 2022
kolektívna zmluva zamestnancov Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2023
2476/2022
Doplnená
0,00 € Slovenský odborový zväz Závodný výbor, Úrad NSK Nitriansky samosprávny kraj
19. December 2022
Zmluva o výpožičke
2409/2022
0,00 € Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Nitriansky samosprávny kraj
19. December 2022
DODATOK č. 1 ku KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE zamestnancov Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2022
2481/2022
0,00 € Slovenský odborový zväz Závodný výbor, Úrad NSK Nitriansky samosprávny kraj
19. December 2022
DODATOK č. 2 KU KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE zamestnancov Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2022
2482/2022
0,00 € Slovenský odborový zväz Závodný výbor, Úrad NSK Nitriansky samosprávny kraj
20. December 2022
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
2406/2022/KRÚ
0,00 € Nitrianska galéria Nitriansky samosprávny kraj
21. December 2022
Mandátna zmluva "Rekonštrukcia 2. posch. bl. "C" Nitrianskej galérie pre účely NSK"
2382/2022
0,00 € PSSDI, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
23. December 2022
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku
1987/2022/ÚL
0,00 € MEDCHIR, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
30. December 2022
Zmluva o bežnom účte č.ú. 7000682680/8180
2392
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
30. December 2022
Rámcová dohoda
2404/2022/KROE
0,00 € SPP a.s. Nitriansky samosprávny kraj
2. Január 2023
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
2390
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
2. Január 2023
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
2393
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
3. Január 2023
Dodatok č.2 k Dohode o zverení referentského motorového vozidla do používania ev.č. 2325/2019
2491/2022
0,00 € Nitriansky samosprávny kraj Nitriansky samosprávny kraj
3. Január 2023
Dodatok č. 4 ku Zmluve o dielo č. 21040626, evidovanú pod č. 2230/2021/ODaPK
2414/2022/ODaPK
0,00 € Metrostav DS a.s. Nitriansky samosprávny kraj
10. Január 2023
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
2411
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj