Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP_SŠ_034
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP_SŠ_034
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Nitriansky samosprávny kraj
18. Júl 2022
Protokol č. 01372/2022-OV-0250138/22-00
1719/2022
0,00 € Slovenský pozemkový fond; Nitriansky samosprávny kraj
18. Júl 2022
Protokol č. 01333/2022-OV-0250132/22-00
1740/2022
0,00 € Slovenský pozemkový fond; Nitriansky samosprávny kraj
18. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_SŠ_037
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_SŠ_037
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Nitriansky samosprávny kraj
20. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_SŠ_038
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_SŠ_038
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Nitriansky samosprávny kraj
21. Júl 2022
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku
1935-2022
0,00 € MRDCHIR, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
21. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_SŠ_053
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_SŠ_053
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Nitriansky samosprávny kraj
27. Júl 2022
Zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných archeologických nálezov PUSR-2022/10995-4/56645
PUSR-2022/10995-4/56645
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
2. August 2022
Zmluva o bežnom účte č.ú. 7000677865/8180
1932
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
2. August 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o bežnom účte č. 7000260277/8180
1933
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
2. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000386021/8180
1934
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
2. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2043/2021/OMaI
1979/2022/OMaI
0,00 € OM management, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
2. August 2022
Dodatok č. 3 ku Zmluve o dielo č. 21040626, evidovanú pod č. 2230/2021/ODaPK
1989/2022/ODaPK
0,00 € Metrostav DS a.s. Nitriansky samosprávny kraj
2. August 2022
Dodatok č. 3 ku Zmluve o dielo č. 21040761, evidovanú pod č. 2320/2021/ODaPK
1990/2022/ODaPK
0,00 € Metrostav DS a.s. Nitriansky samosprávny kraj
3. August 2022
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
1960
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
3. August 2022
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva
1994/2022
0,00 € Mária, Kálmán, Katalin, Alžbeta, Annamária, Peter Nitriansky samosprávny kraj
4. August 2022
Zmluva na dodanie tovaru
Zmluva na dodanie tovaru
0,00 € COOP Servis, spol. s. r. o. Nitriansky samosprávny kraj
10. August 2022
Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve zo dňa 12.09.2006
2026/2022
0,00 € Centrum slniečko, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
10. August 2022
Dodatok č. 3. k Nájomnej zmluve č. 1998/2017/MAJ zo dňa 31.07.2017
2027/2022
0,00 € Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
15. August 2022
„Cesta 11/573 Šaľa - Kolárovo - Komárno, časť 2: Šaľa - Kolárovo“- SD
2002/2022
0,00 € RESTADO s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj