Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Máj 2024
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
1622/2024
0,00 € "BONA IDEA" - občianske združenie Nitriansky samosprávny kraj
28. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
240/2024
0,00 € Mgr. Jozef Máčovský Nitriansky samosprávny kraj
28. Máj 2024
Dohoda o skončení nájmu bytu
411/2024
0,00 € Helena Machovičová Nitriansky samosprávny kraj
29. Máj 2024
Zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti a zvýšenie kvality poskytovania ZS v nedostatkových špec. odboroch VAS a ŠAS
1624/2024
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Nitriansky samosprávny kraj
29. Máj 2024
Zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti a zvýšenie kvality poskytovania ZS v nedostatkových špec. odboroch VAS a ŠAS
1625/2024
0,00 € Fakultná nemocnica s Poliklinikou Nové Zámky Nitriansky samosprávny kraj
3. Jún 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
1633/2024
0,00 € Obec Veľké Turovce Nitriansky samosprávny kraj
5. Jún 2024
Prenájom časti pozemku - parkovacie miesto
1637/2024
0,00 € Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra Nitriansky samosprávny kraj
6. Jún 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku
428/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s., ZELOSERVIS s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
11. Jún 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o bežnom účte č. 7000260285/8180
1632/2024
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000643729/8180 <br>BÚ-Refundácia nákladov spojených s výkonom administratívnych kapacít OTS RP NSK
1642/2024
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2184/2022/OMaI
248/ 2024
0,00 € GEMMA stavebná firma a.s. Nitriansky samosprávny kraj
21. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000408956/8180
1658/2024
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
21. Jún 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
1652/2024
0,00 € Mesto Nitra Nitriansky samosprávny kraj
21. Jún 2024
Zámenná zmluva
1667/2024
0,00 € Mgr. Mária Šimonová a Ing. Daniel Jurčík Nitriansky samosprávny kraj
26. Jún 2024
Zámenná zmluva
1693/2024
0,00 € Mesto Zlaté Moravce Nitriansky samosprávny kraj
28. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
1661/2024
0,00 € JESSENIUS - diagnostické centrum, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
28. Jún 2024
Zmluva o prevode vlastníctva
1686/2024
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
3. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní poradenských služieb č. 1641/2024/OMaI
1696/2024
0,00 € creatio eu, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
10. Júl 2024
Odstúpenie od zmluvy o dielo č. 2129/2023 - Rekonštrukcia ČOV Harmónia, ZSS Horné Štitáre
1717/2024
0,00 € Vladimír Malých - Hydroizomat Nitriansky samosprávny kraj
16. Júl 2024
Zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru
1679/2024
0,00 € Zoltán Richtárik Nitriansky samosprávny kraj