Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2050/2023/OMaI
228/2024
0,00 € Žitava Park, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
5. Apríl 2024
Darovacia zmluva
227/2024
0,00 € Andrej Hronec Nitriansky samosprávny kraj
8. Apríl 2024
Dohoda o preložke plynárenského zariadenia
234/2024
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
9. Apríl 2024
Memorandum o spolupráci
256/2024
0,00 € Regionálna rozvojová agentúra Horné Požitavie, Južny región, Komárno, Levicko, Nitra, Novozámocko, Šaľa, Topoľčiansko Nitriansky samosprávny kraj
12. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
241/2024
0,00 € Róbert Maďar, Bc.Dóra Maďar Farkasová, r. Farkasová Nitriansky samosprávny kraj
16. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1299/2023
255/2024
0,00 € PROJEKTSTAV - NZ, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
17. Apríl 2024
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s. <br>Valuška Juraj
223/2024
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
22. Apríl 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme č. 1981/2017/MAJ
270/2024
0,00 € Nemocnica AGEL Levice s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
25. Apríl 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 1753/2022/OMaI
265/2024
0,00 € REKONDÍCIA SK s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
26. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1931/2023/ODaPK
278/2024
0,00 € SAGASTA s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
6. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1720/2022/OMaI
299/2024
0,00 € jai group s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
9. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve evidovanej pod č. 2162/2021/OMaI
437/2024
0,00 € Obec Rastislavice Nitriansky samosprávny kraj
15. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Darovacej zmluve č. 227/2024/ODaPK
438/2024
0,00 € Andrej Hronec Nitriansky samosprávny kraj
20. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
402/2024
0,00 € CellQoS, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
20. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
403/2024
0,00 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
22. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve 1183/2022/OMaI
441/2024
0,00 € HSE Universe s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
23. Máj 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 201/2024/MAJ zo dňa 20.03.2024 uzavretej v zmysle ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
1618/2024
0,00 € MUDr. Ing. Viliam Bernát Nitriansky samosprávny kraj
23. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
443/2024
0,00 € Obec Dvory nad Žitavou Nitriansky samosprávny kraj
27. Máj 2024
MEMORANDUM O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI medzi NSK a TRNAVSKOU UNIVERZITOU V TRNAVE PRÁVNICKOU FAKULTOU
1629/2024
0,00 € TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA Nitriansky samosprávny kraj
27. Máj 2024
Odstúpenie od zmluvy od dielo č. 1473/2023/OMaI
1631/2024
0,00 € Lamikra, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj