Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Jún 2022
Zmluva o uzavretí budúcej darovacej zmluvy
1859/2022
0,00 € IMA INVEST s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
15. Jún 2022
Zmluva o uzavretí budúcej darovacej zmluvy
1879/2022
0,00 € Building Service a.s. Nitriansky samosprávny kraj
22. Jún 2022
Zmluva o nájme bytu
1901/2022
0,00 € Nitriansky samosprávny kraj Helena Lovrantová
22. Jún 2022
Zmluva na dodanie tovaru
1892/2022
0,00 € Pronetis, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
22. Jún 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte č. 7000235610/8180
1894
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
22. Jún 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o bežnom účte č. 7000222633/8180
1895
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
22. Jún 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o bežnom účte č. 7000251055/8180
1897
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
28. Jún 2022
Zmluva č. 6/1000184070 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva č. 6/1000184070 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
1. Júl 2022
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
1887
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
1. Júl 2022
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
1888
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
1. Júl 2022
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
1889
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
6. Júl 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
1917/2022/KR
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
11. Júl 2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP_SŠ_038
2020_MPC-NP_PoP_SŠ_038
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Nitriansky samosprávny kraj
12. Júl 2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP_SŠ_036
2020_MPC_NP_PoP_SŠ_036
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Nitriansky samosprávny kraj
12. Júl 2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP_SŠ_035
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP_SŠ_035
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Nitriansky samosprávny kraj
13. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, evidovanú pod č. 141/2022/ODaPK
1942/2022/ODaPK
0,00 € ZE-PRA PLUS, spol. s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
13. Júl 2022
Zmluva č. 30/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
30/2022
Doplnená
0,00 € Atrium n.o. Nitriansky samosprávny kraj
14. Júl 2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP_SŠ_037
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP_SŠ_037
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Nitriansky samosprávny kraj
18. Júl 2022
Protokol č. 01190/2022-OV-0250116/22-00
1302/2022
0,00 € Slovenský pozemkový fond; Nitriansky samosprávny kraj
18. Júl 2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP_SŠ_034
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP_SŠ_034
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Nitriansky samosprávny kraj