Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
2133/2023
0,00 € Helena Časková Nitriansky samosprávny kraj
21. Február 2024
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 1256/2023
149/2024
0,00 € Ľudovít Vadkerti Nitriansky samosprávny kraj
26. Február 2024
„Rekonštrukcia budovy Tribečskej knižnice v Topoľčanoch“ - PD
1960/2023
0,00 € D&T Solutions, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
27. Február 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme
154/2024
0,00 € Nemocnica AGEL Levice s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
28. Február 2024
Dohoda o uznaní dlhu a splátkovom kalendári
143/2024
0,00 € Hortenzia, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
29. Február 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme evidovanej pod č. 754/2016/MAJ
155/2024
0,00 € Nemocnica Topoľčany, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
1. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1/2024/Pol.TO
0,00 € AJC MED, s.r.o. Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Topoľčany
4. Marec 2024
Kúpna zmluva na obstaranie nábytku
150/2024
0,00 € Stredná odborná škola drevárska Nitriansky samosprávny kraj
6. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
165/2024
0,00 € Mesto Šaľa Nitriansky samosprávny kraj
11. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 178/2024/OMaI
178/2024
0,00 € JUDr. Kristián Kobes Nitriansky samosprávny kraj
12. Marec 2024
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI medi NSK a Pamätníkom obetiam totality a holokaustu Nitra
169/2024
0,00 € OZ Pamätník obetiam holokaustu totality a holokaustu Nitra Nitriansky samosprávny kraj
15. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
185/2024
0,00 € MARKAT s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
15. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
189/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
21. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení ochrany areálu Strednej odbornej školy v Dvoroch nad Žitavou prostredníctvom monitorovania kamerovým systémom
2110/2023
0,00 € OBEC DVORY NAD ŽITAVOU Nitriansky samosprávny kraj
25. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1906/2023/OMaI
159/2024
0,00 € INGART group, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
25. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1928/2023/OMAI
160/2024
0,00 € PROJEKSTAV - NZ, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
25. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
194/2024
0,00 € CITITAX GROUP, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
28. Marec 2024
Memorandum o partnerstve a spolupráci
236/2024
0,00 € Krajská organizácia DPO SR Nitra Nitriansky samosprávny kraj
3. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1931/2023/ODaPK
219/2024
0,00 € SAGASTA s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
3. Apríl 2024
Príkazná zmluva
221/2024
0,00 € Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Nitriansky samosprávny kraj