Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2087/2023
0,00 € Ladislav Medek Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2119/2023
0,00 € Eva Rozsnyová Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2118/2023
0,00 € Mgr. Zuzana Lakatošová Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2116/2023
0,00 € DKN RESORTS s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2114/2023
0,00 € KONFER net, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2113/2023
0,00 € Žaneta Tóthová - Bellezza Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2112/2023
0,00 € Emília Hricová Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2106/2023
0,00 € Elena Gregušová Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2105/2023
0,00 € Helena Lovrantová Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2100/2023
0,00 € Dana Czuczorová Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2131/2023
0,00 € Jozef Butin Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2083/2023
0,00 € Lukáš Lovrant Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2086/2023
0,00 € Mgr. Jozef Just Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2090/2023
0,00 € Ingrid Hudečková Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2096/2023
0,00 € Filip Tajnai Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2098/2023
0,00 € Gabriela Štuchalová Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2099/2023
0,00 € Anna Pecárová Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2117/2023
0,00 € Tibor Galla Nitriansky samosprávny kraj
2. Január 2024
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s., <br>Králik Štefan Ing.
2061/2023
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
12. Január 2024
Memorandum o partnerstve a spolupráci
41/2024
0,00 € Združenie kresťanských seniorov Slovenska - Územné centrum 4, Nitra Nitriansky samosprávny kraj